„Hallgassanak el a fegyverek!” – könyörgés a békéért az ökumenikus bűnbánati liturgián

Szerzetesközösségünk a testvéregyházak lelkészeivel, a bencés gimnázium diákjaival közösen imádkozott a békéért a hamvazószerdai ökumenikus bűnbánati liturgián. A Szent Márton-bazilikában tartott szentmisén Balog Zoltán a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Mint mondta, 2022 böjtje a gonosz hatalma és a háború borzalmai ellen irányul.

A hamu az Ószövetségben a bűnbánat, és a felelősséggel való szembenézés jele volt. Emlékeztető az élet múlandóságára. A bűnbeesés, az Istentől való elszakadás és a halál hatalmának a jele. Sötét mementó, amiről a Teremtés Könyvében így olvashatunk: „por vagy és a porba térsz vissza.” Ezzel kezdte beszédét az ökumenikus vesperás elején Cirill főapát.

Fotó: Lambert Attila

„Ezekben a napokban hamu borítja el Ukrajnát, hamu Európát. A lebombázott házak, tönkretett családi otthonok intézmények, templomok hamuja. A kiégett háborús eszközök, az elégett emberek hamuja. A háború igazságtalansága és gyalázata, a kiontott emberi vér égbe kiált” – fogalmazott. Majd így folytatta: „Megrendülten állunk itt, nagyböjt kezdetén, tehetetlenségünk, kiszolgáltatottságunk és félelmünk tudatában. Megrendülten, mert látjuk az emberi bűn, erőszak és kegyetlenség borzalmas erejét. Krisztus Urunk keresztje és szenvedése áll előttünk, Őrá emeljük szemünket.”

Hamvazószerda 2022
Fotó: Lambert Attila

Ferenc pápa felhívásához csatlakozva az ökumenikus vesperáson a békéért imádkoztunk. „Hamvazószerdán az emberi bűn és békétlenség mélypontján az imádság szavával az élet Urába kapaszkodunk. Azért kérjük, hogy a szent negyven nap elmúltával a húsvét hajnalának örömteli világossága ragyogjon fel nekünk. Bűnbánattal és megtéréssel vetjük reményünket Krisztus megváltó feltámadásába” – fogalmazott a főapát.

Cirill atya gondolatai után Balog Zoltán arról beszélt, hogy az Ószövetség embere őszinte bűnbánata és megtörtsége jeleként fejére hamut szórt.  „Különböző helyekről gyűltünk össze, különböző bűnbánó gondolatokkal és érzésekkel. Hozzuk felekezeteink szétszakítottságát, szívünk megtörtségét, a háború irgalmatlanságának tapasztalatát. De a közös imádság órájában összeköt bennünket a bűnbánat, az egység és a béke vágya.” Mint mondta azért gyűltünk össze, hogy közösen valljuk meg bűneinket, vállaljuk a tanúságtételt, imádkozzunk a békéért és adjunk hálát Isten irgalmáért.

Fotó: Lambert Attila

A zsoltárok és a Szentírás részleteinek elhangzása után a püspök igehirdetésében különös ajándéknak, kegyelemnek nevezte, hogy Pannónia Szent Hegyén közös bűnbánatot tartunk, itt kezdjük a nagyböjtöt és együtt imádkozhatunk a testvérekért, a testvérekkel. „Ezt a helyet arra választotta ki a Teremtő jókedvében, hogy a szüntelen imádság helye legyen, közel az éghez. És amikor közel vagyunk az éghez, akkor nem kell tenni semmit, elég csak ott lenni Isten közelében, Isten szeretetében.”

Fotó: Lambert Attila

Mint mondta elsősorban annak kell örülni, hogy nevünket Isten beírta a „könyvbe” – utalt a püspök Jézus, tanítványainak intézett szavaira: „annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben.” Majd arról beszélt, az öröm forrása az, hogy nevünk együtt szerepel Jézus Krisztuséval. „Ezt az örömöt kívánjuk mindenkinek, kívánjuk egymásnak és azt, hogy ezt az örömöt a legbrutálisabb és legdurvább élet se tudja elvenni, elrabolni. Ne hagyjuk! Ne adjuk oda senkinek, inkább osszuk meg azokkal, akiknek nincs meg ez az öröm!”

Fotó: Lambert Attila

A püspök arra hívott mindenkit, hogy a böjtben legyen derűs az arcunk, mert közelebb kerülhetünk Istenhez. Megüresíthetjük életünkben azt a helyet, amit majd betölt. Majd a háborúról szólt, hogy „ez a fajta démon nem űzhető ki csak imádsággal, böjtöléssel.”  Végül elmélkedését azzal zárta, hogy amikor világunk elveszettségével szembesülünk, Krisztus jelenlétében mégis ott lehet a derű az arcunkon. Éppen azért, mert Isten irgalma és dicsősége összetartozik, ahogy nagypéntek és a feltámadás is. „Van feltámadás, lesz feltámadás és addig is van a bűnbánat derűje.”

„Elakadt szóval és tehetetlenül állunk előtted Urunk” – mondta Cirill atya az igehirdetést követő bűnbánatban. „Eléd tesszük az ukrajnai háború borzalmait, a fenyegetéseket és az erőszak kegyetlenségeit. Irgalmadat kérjük saját békétlenségünk miatt, irgalmadat kérjük a hatalmasok pusztító döntései miatt. A szenvedők, harcolók, a háborús fenyegetettségben élők, a rettegők nevében kérünk: Irgalmazz nekünk, Urunk!” A hamu megáldását követően a főapát és a püspök egymás homlokára kereszt alakban hamut hintett. Majd a szerzetesek, a testvéregyházak tagjai, a diákok és a hívek is fogadták a hamu jelét.

Fotó: Lambert Attila

A hamvaszkodást követően hangzottak el a könyörgések. A közbenjáró imádságokkal az egybegyűltek a többi között fohászkodtak az elhagyott gyermekekért, az otthon nélkül élőkért, a koronavírustól szenvedőkért, a szexuális és hatalmi visszaélések áldozataiért, a teremtett világért, a menekülőkért, az ökumenéért, és a békéért. „Könyörgünk hallgassanak el a fegyverek, érjen véget a háború, hogy ne győzedelmeskedjen a halál! Könyörögve kérünk, hogy a szeretet váltsa fel a gyűlöletet, a szolidaritás a közömbösséget, hogy a párbeszéd erősebb legyen a fegyvereknél.”

A vesperás Balog Zoltán püspök és Cirill főapát közös áldásával zárult.