Isten gyógyító áldását kértük

Ma – 2021-ben – is él az ősi rítus. Több mint háromszáz éve lejegyzett szavakkal kértük Isten áldását Nagyboldogasszony ünnepén. A hagyományokat követve Mária mennybemenetelének napján, augusztus 15-én bencés közösségünk és látogatóink gyógynövényeket és azokból készült termékeket vittek az Úr színe elé, hogy az Ő gyógyító áldása halmozza el mindezeket és kísérje használóikat. Imre atya arra hívta a jelenlévőket, hogy közösen kérjék Istent, hogy az elé helyezett javakon keresztül megtapasztalhassák jóságát.

„Amikor a gyógynövényáldáson Isten áldását kérjük fontos, hogy ezt azzal a tudatossággal tesszük, hogy mi is a nagy egésznek, a teremtésnek a részei vagyunk” – fogalmazott Imre atya. „Így hálával vagyunk mindazokért a javakért, amelyeket évről évre megkapunk és testi, lelki jólétünket erősítik, gondozzák” – tette hozzá.  Majd közös imádságra és könyörgésre hívta a jelenlévőket.

Fotó: Galambos Tamás

„Mindenható Istenünk, Te a gyógyulás és az egészség forrása, testünk és lelkünk orvosa vagy! Te kikutathatatlan bölcsességedben sok növénynek gyógyító erőt adtál. Kérünk téged, halmozd el ezeket az általad sarjasztott növényeket gyógyító áldásoddal, hogy a betegek testük és lelkük gyógyulására használhassák, és így betegségükből felépülve áldhassanak téged” – szól az áldás, amelyet a Pannonhalmi Főapátság 1697-ből származó áldásgyűjteménye is tartalmaz. Ahogy több száz évvel ezelőtt elődei, Imre atya is ezekkel az ősi szavakkal kérte Isten áldását. „Áldd meg ezeket a gyógynövényeket! Emlékeztessenek bennünket dicsőségedre és gondoskodó jóságodra! Ajándékozz nekünk a Boldogságos Szűz közbenjárására gyógyulást! Engedd, hogy mindannyian az örök boldogságra jussunk, ott bekapcsolódhassunk az egész teremtett világ hálaadásába, ahol örökké áldunk téged Jézus Krisztus a te Fiad által!”

Fotó: Galambos Tamás
Fotó: Galambos Tamás

A Pannonhalmán egészen a 18. század végéig élő hagyományként ápolt gyógynövényáldást, tíz éve élesztette újjá a Főapátság. Azóta is – a szokásokhoz hűen – minden évben Nagyboldogasszony napján tartják meg. A hagyományok szerint ugyanis a gyógynövényáldás Mária mennybemenetelének öröméhez kötődik, mert őseink benne látták a teremtés helyreállítását.