A monostor rövid története

Liturgikus Tanulmányi Napokra hív a Főapátság

Elmélyíteni elköteleződésünket és hitünket, karbantartani hitbéli tudásunkat, Istenre és önmagunkra találni, valamint felfedezni az emlékezés és a liturgia kapcsolatrendszerét. Mindezek a Memento Domine – Liturgikus Tanulmányi Napok céljai. A Pannonhalmi Főapátság arra hívja az érdeklődőket, hogy üdítő előadások, jó olvasmányok által és bencés szerzetesek körében szerezzenek impulzusokat a liturgiáról, a Szentírásról, keresztény hitünkről, hagyományainkról. Az augusztus 9-11. között tartandó szellemi és lelki gyakorlatra augusztus 1-ig lehet jelentkezni.

Részben képzés, részben pedig lelkigyakorlat. A Memento Domine Liturgikus Tanulmányi Napok jelentős részét ugyanis az előadások, műhelyfoglalkozások töltik ki. Ugyanakkor a résztvevők több, mint ezer év spiritualitásában merítkezhetnek meg. Ahogy Imre atya fogalmaz Pannonhalma, a monostor, a templom – még ha csak néhány napra költözik is be valaki a falak közé- mindig hozza a formáját. Vagyis olyan kisugárzása van a helynek, ami békességet ad. Itt a vendégek töltekezhetnek, elcsendesedhetnek, imádkozhatnak és Istenre, valamint önmagukra találhatnak. „A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnének elkötelezetten jelen lenni az egyházban, saját keresztény közösségükben és elmélyítenék hitüket. Ezt elméleti és – azáltal, hogy bekapcsolódnak a mi imádságos ritmusunkba –, gyakorlati tapasztalatokkal segítjük” – mondja Imre atya.

A képzés az emlékezés témája köré épül. A négynapos gyakorlaton a szerzetesek és a meghívott előadók segítségével egyebek mellett azt vizsgálják meg a résztvevők, hogy a Szentírásban, amelyet minden liturgián, vagy épp egyéni imádságainkban is olvasunk, milyen szerepe van az emlékezésnek. „Az Újszövetség azért íródott, hogy ne feledkezzünk meg arról, amit az Atya a Fiúban megvalósított értünk, akik a Lélekben Krisztus társörökösei lettünk” – mondja Imre atya. „Erre minden szentmisén emlékezünk, tulajdonképpen visszahozzuk a jelenbe a múltat” -teszi hozzá.

A Liturgikus Tanulmányi Napokon foglalkoznak továbbá az épített térrel és az imádságos énekekkel. Hogy ez utóbbiak mennyire adekvátak a liturgiához és közel állnak-e a mi, szubjektív vallásosságunkhoz? „Ez a pár nap segít elmélyedni néhány izgalmas kérdésben” – véli az atya. A foglalkozások pedig abban is segíthetnek, hogy otthonosabban, új meglátásokkal és új érzékenységgel tudjanak a jelentkezők részt venni a szentmiséken, az eucharisztiában.

A Liturgikus Tanulmányi Napokról és a jelentkezés módjáról bővebb információt itt találnak:

Memento Domine – Liturgikus Tanulmányi Napok