Megújult a 650 éves imádságoskönyv

Hónapok aprólékos munkájával újult meg az Andachtsbuch, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár muzeális gyűjteményének egyik darabja. Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára a nemrég restaurált, mintegy 650 éves imádságoskönyvet is bemutatta és elhelyezte kiállítási helyén, 2022. június 23-án. A Múzeumok Éjszakáján pedig a több mint 900 éves Szent László-kori, a pannonhalmi apátság javait összeíró oklevél eredeti példányát is láthatta a nagyközönség a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban.  

A Pannonhalmi Főapátsági Levéltárban őrzött Szent László-kori oklevél 1090 körül keletkezett. Ez a pannonhalmi bencés apátság egyházi kincseit, könyveit, javait és népeit felsoroló összeírólevél. Az oklevélen olvasható az első magyar könyvjegyzék (könyvkatalógus), mely a vallásos és teológiai irodalom mellett profán műveket is felsorol. Ez a bencések nyitottságára vall, illetve azt jelzi, hogy a pannonhalmi kolostorban működött az első iskola, hisz a profán irodalmat a tanulásban-tanításban használták – mondta el Ásványi Ilona könyvtárigazgató.

Fotó: Dombóvári Tamás

Az oklevelet pergamenre, fekete tintával írták. Az írás jól olvasható, a hosszú betűszárakkal és díszes rövidítésekkel szépen tagolt, áttekinthető. Az összeírólevél nemesmásolata a könyvtár díszes termében tekinthető meg egész évben, az eredeti oklevelet pedig kizárólag az idei Múzeumok Éjszakáján, 2022. június 25-én láthatta a nagyközönség.

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár muzeális állományát 19 kódex, 230 ősnyomtatvány, többezer antikva, számtalan érdekes, és ritka könyv, illetve hungarikum alkotja, a hasonló jelentőségű és eszmei értékű Benedictina és Hungarica különgyűjtemény mellett. A könyvtár muzeális könyvgyűjteményének egyik legidősebb darabja az 1389-ből származó német nyelvű imádságoskönyv (Andachtsbuch). A 14. század végéből származó pergamen kézirat első részében naptárt találunk, csillagászati magyarázatokkal. Ezt követi maga az imádságoskönyv, melyben Krisztus szenvedéséről és keresztjéről, valamint Szűz Máriához és Mária örömeiről és szenvedéséről szóló imákat olvashatunk – részletezte Ásványi Ilona.

Fotó: Dombóvári Tamás

A kéziraton több kéz munkája látható, a fekete és barna tintával rótt gótikus betűvel írt szöveget rubrumozott részletek, piros és kék iniciálék, geometrikus díszítések tagolják. A kézirat 15. századi fatáblás, vörös bőrkötésben maradt ránk. A kötet nemcsak a pannonhalmi könyvtár becses darabja, hanem országos szinten is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a magyarországi középkori könyvállomány 1526 után szinte teljesen megsemmisült. A kódex három hónapig tartó restaurálása nemrég fejeződött be, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

A kultúrtörténeti ritkaságot 2022. június 23-án dr. Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatójával, Ásványi Ilonával közösen mutatta be, és helyezte el kiállítási helyére. „Pannonhalma az az erős bástya, vár, és mozdulatlan hegy, ami az évszázadok során és az izmusok keveredésekor a magyar kultúra egyik legfontosabb őrállóhelye volt, és napjainkban, a 21. században is az. Nem csak, mint iskola és mint Géza fejedelem által építeni kezdett monostor, hanem úgy is, mint egyházművészeti, tudományos gyűjteményi központ” – hangsúlyozta az államtitkár.

Fotó: Dombóvári Tamás

Az ünnepi eseményen felcsendült a háromszáz éves Podkonický-orgona, amely Szigeti Kilián bencés szerzetes 1968-ban létrehozott orgonatörténeti gyűjteményének egyik legértékesebb darabja. A gyűjtemény – benne a barokk hangszerrel – Kilián atya 1981-es halálát követően előbb a Millenniumi Emlékmű kiállításán, majd a főapátság különböző raktáraiban kapott helyet, a felújításra várva. 2021-ben pedig az évtizedek óta dédelgetett álom valóra vált, és elsőként Podkonický-orgonát rekonstruálhattuk a gyűjteményből. A Pannonhalmára érkezők ezt a különleges hangszert is megtekinthetik a könyvtárban.