Női és férfi szerzetes-elöljárók közös plenáris ülése

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát is részt vett  a női és férfi szerzeteselöljárók első közös konferenciáján. Történelmi pillanat volt, hogy a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) szervezésében először tartottak közös plenáris ülést a női és férfi szerzetes-elöljáróknak (MRK-FSzK) november 5-én Budapesten. A találkozót megtisztelte jelenlétével Michael August Blume SVD apostoli nuncius is, aki verbita szerzetes. A plenáris ülésen 100 fő vett részt, akik 75 szerzetesrendet képviseltek.

Az összejövetel imával kezdődött, majd a jelen lévő szerzeteseket a női és férfi rendek konferenciáinak elnöke köszöntötte: Lobmayer Judit SSND és Dobszay Bence OFM. Örömüket fejezték ki, hogy elérkezett az a történelmi pillanat, amikor az összes szerzetes-elöljáró – női és férfi – találkozhat ezen a fórumon is, és együtt gondolkozhat mindenről, amely a rendeket érinti, foglalkoztatja és aktuálisan mozgatja.

A délelőtt folyamán beszámolót hallhattak Mézinger Gabriella SJC testvértől a SOLWODI Hungary Egyesületről (szolidaritás a szükségben lévő nőkkel), melyben szerzetesnők szolgálnak.

Majd Fejérdy András történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense számolt be az általa vezetett, és a szerzetesi iroda által, az idei évben indított történeti kutatás eddigi eredményeiről. A kutatásról 2020. október 17-én konferencia keretében lesz nagyívű beszámoló, amelyre mindenkit szeretettel várnak majd.

A beszámolók után Michael August Blume nuncius szólt az elöljárókhoz. Szükség van a megszentelt életet élőkre! – kezdte beszédét a nuncius úr. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szerzeteseket az Isten arra is meghívta, hogy megkülönböztessenek. Fel kell ismerniük, hogy milyen új formáit valósítsák meg az együttműködéseknek, és melyek segítenek abban, hogy a közösségek működjenek és eljussanak a szolidaritáshoz. A mostani együttműködési kezdeményezéseket nagyon jónak találja, és buzdítja a rendeket, hogy folytassák tovább. A különféle szereztesrendek női és férfi alapítói a maguk  korában sokat gondolkodtak együtt. Örömét fejezte ki, hogy ez itt és most folytatódik. Ha férfiak és nők együtt gondolkodnak, az jó! – fejezte be beszédét Michael August Blume.

 

 

A szentmise és a közös ebéd után Mohos Gábor püspök, érseki általános helynök számolt be a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeiről, majd Bencze Regina SSND a szerzetesrendeket érintő kongresszusi tervekről, programokról.

A szerzetesrendek között többféle együttműködés indult az elmúlt években, melyekről délután hallhattak a résztvevők beszámolókat. Az együttműködések az alábbi területeket érintik:

  • szociális
  • köznevelési
  • gazdasági
  • képzési
  • lelkigyakorlatok
  • média, kommunikáció
  • hivatásgondozás
  • és két új terület: a NEK-re való készület és a gyermekvédelem.

A beszámolók után a találkozó imával zárult, majd minden elöljáró hazatért közösségéhez.

Szöveg : Mészáros Anett (MSZKI)