„Keresd a békét és járj utána!”
Nemzetközi ökumenikus konferencia a békéről

Pannonhalmi Főapátság
2023. szeptember 22.

Seek Peace, and Pursue It (Ps 34:15)
Ecumenical Symposium on Peace

Pannonhalma Archabbey
September 22. 2023

A Pannonhalmi Főapátság harmadízben rendezi meg nemzetközi ökumenikus konferenciáját. 2023-ban, a monostor szereztestemploma felszentelésének 800. jubileumi évének kezdetén a konferencia kapcsán monostorunkba látogat Őszentsége I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka, Antoine Kambanda bíboros, kigali érsek (Ruanda), valamint az ökumenikus mozgalom számos jeles nemzetközi képviselője. A konferencián a béke kérdéskörét vizsgálják meg az előadók. A konferenciát és a záró ökumenikus vesperást a főapátság YouTube-csatornáján élőben közvetítjük.

In 2023, the Archabbey of Pannonhalma will host the International Ecumenical Symposium for the third time.
The conference will be attended by His All-Holiness Bartholomew I, Ecumenical Patriarch of Constantinople, Cardinal Antoine Kambanda, Archbishop of Kigali (Rwanda), and many prominent international representatives of the ecumenical movement. The theme of the symposium is peace. The conference and ecumenical vespers will be streamed live on the Archabbey's YouTube channel.

A korábbi konferenciák:
2021. június 8. Isten és a világ. Vendégségben az Ige asztalánál
2022. október 22. Tevékeny részvétel a közösségben. Ökumenikus tapasztalatcsere a szinodalitás lehetőségeiről

Program

10:00 Köszöntők
Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát
Michael Wallace Banach memphisi c. érsek, apostoli nuncius
Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki egyházkerületének püspöke, a zsinat lelkészi elnöke, a Generális Konvent ügyvezető elnöke
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, egyetemi tanár (Evangélikus Hittudományi Egyetem)
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes

10:40 Őszentsége I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka előadása

A délelőtti szekció előadásai
Szekcióelnök: Martos Levente Balázs Esztergom-Budapesti segédpüspök, trebai címzetes püspök

11:25 Antoine Kambanda bíboros, kigali érsek (Ruanda): Mindannyian az Atya egyetlen családjának vagyunk a tagjai
11:55 Szünet
12:15 Cesare Zucconi, a Szent Egyed Közösség főtitkára (Róma): Merész béke. Párbeszéd emberek és vallások között
12:45 Kérdések

13:00 Kötetbemutató
Béke, megbékélés és teremtésvédelem. Bartholomaiosz ökumenikus pátriárka globális kezdeményezései. Szerk. John Chryssavgis. Ford. Görföl Tibor. Pannonhalmi Főapátság – Bencés Kiadó. Pannonhalma, 2023.
A kötetet bemutatja: Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki egyházkerületének püspöke, a zsinat lelkészi elnöke, a Generális Konvent ügyvezető elnöke
Tevékeny részvétel a közösségben. Ökumenikus tapasztalatcsere a szinodalitás lehetőségeiről. Nemzetközi konferencia a Pannonhalmi Főapátságban. 2022. október 21. Szerk. Dejcsics Konrád – Görföl Tibor. Pannonhalmi Főapátság – Bencés Kiadó, Panonhalma, 2023.
A kötetet bemutatja: Martos Levente Balázs Esztergom-Budapesti segédpüspök, trebai címzetes püspök

13:30 Napközi imaóra a Szent Márton-bazilikában
13:45 Szendvicsebéd és állófogadás

A délutáni szekció előadásai
Szekcióelnök: Fabiny Tamás a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, egyetemi tanár (Evangélikus Hittudományi Egyetem)

14:45 Samuel Lauras OCSO Nový Dvůr-i apát (Csehország): Harc a békéért egy „folyékony társadalomban”
15:15 Peter John McGregor teológus (Catholic Institute of Sydney, Ausztrália): Feszültségek és béke a kortárs teológiában
15:45 Molnár Antal DSc, a Pápai Történettudományi Bizottság tagja, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet igazgatója: Vallásháború és vallásbéke a kora újkori Európában: a felekezeti konfliktusok történeti tapasztalata
16:15 Visky András író, egyetemi oktató (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
16:45 Szünet

17:00 Kerekasztal-beszélgetés
Moderál: Görföl Tibor főszerkesztő, egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem)
Fekete Károly, tiszántúli református püspök, egyetemi tanár (Debreceni Református Hittudományi Egyetem)
Samuel Lauras OCSO Nový Dvůr-i apát (Csehország)
Peter John McGregor teológus (Catholic Institute of Sydney, Ausztrália)
Johannes Oeldemann a Johann Adam Möhler-Intézet igazgatója (Paderborn, Németország)
Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök

17:45 Szünet

18:15 Ökumenikus vesperás
A liturgiát Antoine Kambanda bíboros vezeti.
Igét hirdet Őszentsége I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka.

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 14.

The Programme of the Symposium

10:00 Words of welcome by
Archabbot Cirill T. Hortobágyi of Pannonhalma
Michael Wallace Banach, Apostolic Nuncio to Hungary, Titular Archbishop of Memphis
Balog Zoltán, Bishop of the Dunamellék District of the Reformed Church in Hungary, Pastoral President by the Synod of the Hungarian Reformed Church

Fabiny Tamás, presiding bishop of the Lutheran Church in Hungary
Semjén Zsolt, Deputy Prime Minister of Hungary

10:40 Keynote Adress by His All-Holiness Bartholomew, Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch

Morning session, presentations.
Chair: Bishop Levente Balázs Martos, Titular Bishop of Treba, Auxiliary Bishop of Esztergom-Budapest

11:25 Cardinal Antoine Kambanda, Archbishop of Kigali, Rwanda:We are All in One Family of God the Father
11:55 Break
12:15 Cesare Zucconi, Secretary General Community of Sant'Egidio ACAP, La Sapienza and Jena University: Daring Peace. People and Religions in Dialogue
12:45 Questions, debate
13:00 Book-presentation
Global Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew. Peace, Reconciliation, and care for Creation. Edited by John Chryssavgis. Translated by Tibor Görföl. Pannonhalma Archabbey Publishing House, Pannonhalma, 2023. Presented by Bishop Balog Zoltán, Bishop of the Dunamellék District of the Reformed Church in Hungary, Pastoral President by the Synod of the Hungarian Reformed Church.
Active Participation in Communion. Ecumenical Exchange of Experiences concerning the Chances of Synodality. Conference at Pannonhalma Archabbey 21 October 2022. Edited by Konrád Dejcsics and Tibor Görföl. Pannonhalma Archabbey Publishing House, Pannonhalma, 2023. Presented by Bishop Levente Balázs Martos, Titular Bishop of Treba, Auxiliary Bishop of Esztergom-Budapest

13:30 Midday Office in the Basilica of Saint Martin
13:45 Lunch in the refectory of the monastery

Afternoon session, presentations. Chair: Tamás Fabiny, Presiding Bishop of the Lutheran Church in Hungary

14:45 Dom Samuel Lauras OCSO, abbot of Nový Dvůr (Czech Republic): Lutter pour la paix dans une « société liquide »
15:15 Peter John McGregor, lecturer in dogmatic theology and spirituality, Catholic Institute of Sydney (Australia): Tensions and Peace in Contemporary Theology
15:45 Antal Molnár DSc, member of the Pontifical Committee for Historical Sciences, director of the Institute of History at the ELKH Research Centre for the Humanities, Budapest: Religious War and Religious Peace in Early Modern Europe: The Historical Experience of Confessional Conflicts
16:15 András Visky, Hungarian-Romanian poet, playwright, and essayist, Associate Professor Ph.D. at the University of Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (Romania)
16:45 Break

17:00 Roundtable discussion
moderated by Tibor Görföl, editor-in-chief, associate professor at the University of Pécs, Hungary
Fekete Károly, Bishop of the Transtibiscan Reformed Church District (Debrecen, Hungary)
Samuel Lauras, Abbot of Novy Dvur (Czech Republic)
Peter John McGregor (Catholic Institute of Sydney, Australia)
Johannes Oeldemann, Director of the Johann Adam Möhler-Institute (Paderborn, Germany)
Orosz Atanáz, Bishop of the Catholic Eparchy of Miskolc (Hungary)

17:45 Break
18:15 Ecumenical Vespers presided by Cardinal Kambanda of Kigali.
Homily by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew I.

A konferenciát támogatja:

A konferencia szervezői

Dr. Dejcsics Konrád OSB
Dr. Görföl Tibor
Sarkadi Mónika

Kommunikáció
Dinya Beáta
Kuzmányi István

A konferencia tudományos tanácsadói köre

Dr. Johannes Oeldemann, Director of the Johann Adam Möhler-Institute (Paderborn, Germany)
Rev. P. Augustinus Sander OSB Official of the Western Section of the Dicastery for Promoting Christian Unity (Rome, Vatican)
Univ.-Prof. i.R. Dr. Rudolf Prokschi PRO ORIENTE Foundation (Vienna, Austria)
Prof. Rev. Dr. Simone Sinn Academic Dean at the Bossey Ecumenical Institute (Bogis-Bossey, Switzerland)
Prof. Dr. Barbara Hallensleben Ordinary Professor of dogmatic theology and theology of ecumenism at the University of Fribourg (Switzerland)