Cirill főapát és a pannonhalmi bencések meghívására hazánkba látogat Bartholomaiosz pátriárka

2023. szeptember 21–25. között a Pannonhalmi Főapátság meghívására öt napos látogatásra Magyarországra érkezik Őszentsége I. Bartholomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka. A keleti keresztény egyházak közötti tiszteletbeli elsőbbséget élvező vezető látogatása történelmi jelentőséggel bír. A pátriárka öt napot tartózkodik hazánkban, ortodox egyházi vezetőként látogatásának középpontjában kifejezetten az ökumenikus és vallásközi párbeszéd, illetve a béke építése áll.

Őszentsége a 2023. szeptember 22-én Pannonhalmán megrendezésre kerülő békéről szóló nemzetközi ökumenikus konferencia főelőadója. Magyarországi tartózkodása során felkeresi a bakonybéli bencéseket, majd isteni liturgiát végez Pannonhalmán ortodox hívek és minden érdeklődő részvételével. Budapesten találkozik a társadalmi és politikai élet képviselőivel, valamint előadást tart a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös rendezésében megvalósuló ökumenikus és vallásközi teremtésvédelmi konferencián.

A magyarul Bertalannak is nevezett egyházfő 1991 óta áll az Egyetemes Patriarchátus élén, mint az ortodox egyházak közt a tiszteletbeli elsőbbséget élvező pátriárka.

I. Bartholomaiosz pátriárka legutóbb 2021 szeptemberében látogatott Magyarországra, amikor részt vett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust lezáró szentmisén, az úgynevezett statio orbison is, amelyet Ferenc pápa mutatott be a Hősök terén. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon egyszerre volt jelen a nyugati és a keleti egyház vezetője.

Fotó: Vatican News / 2021. szeptember 12. Budapest, Hősök tere

I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka 1940. február 29-én született a Törökországhoz tartozó, de görögök lakta Imbrosz szigetén. 1991 óta az egyetemes trón betöltője. A középiskolát Isztambulban, azaz az egykori Konstantinápolyban végezte el, majd teológiai diplomát és doktorátust szerzett. 1961 és 1963 között teljesítette kötelező katonai szolgálatát a török hadseregben. 1963. augusztus 13-án szentelték diakónussá. Posztgraduális tanulmányait 1963 és 1968 között a Pápai Gergely Egyetemen folytatta, ahol egyházjogi doktorátust szerzett, közben a svájci Bossey-i Ökumenikus Intézetben és a müncheni egyetemen is folytatott tanulmányokat. 1968-ban visszatért Törökországba, és a hálki teológiai akadémia rektorhelyettese lett. 1969. október 19-én szentelték pappá. 1972-ben az akkori Demetriosz pátriárka kinevezte a pátriárkai iroda igazgatójának. 1973. december 25-én szentelték püspökké az anatóliai Philadelphia címzetes metropolitájaként, majd 1990-ben khalkédóni metropolita lett. Demetriosz pátriárka halálát követően 1991. október 22-én választották egyetemes pátriárkának.

Őszentsége I. Bartholomaiosz pátriárka többször járt már Magyarországon. 2000-ben a Szent István-bazilika előtt, az ünnepi szentmise keretében hirdette ki azt a bullát, amely szerint Szent Istvánt a keleti egyházban is szentként tisztelik. A nagy egyházszakadást követően, így közel ezer év után az első magyar király személyében újabb közös szentje lett a katolikus és ortodox egyházaknak. 2014-ben hivatalos látogatásra hazánkba érkezett, hogy aláírják a Magyarországi Orthodox Exarchátust is érintő nemzetközi megállapodást az Egyetemes Patriarchatus és Magyarország között. 2017. augusztus 20-án a Magyar Kormány képviselői átadták a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Múzeum utcai épületének kulcsait Bartholomaiosz pátriárkának. 2021-ben többek között itt elhelyezte a majdani Ortodox Keresztény Dialógus Központban létesülő templom alapkövét, és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával vendégként részt vett a Ferenc pápa által celebrált záró szentmisén is.

Az államalapítást megelőzően az ősi Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus már kapcsolatot ápolt a magyarsággal, elküldte Szent Hierotheosz püspököt a magyarokhoz a kereszténység terjesztésére. Ez a kapcsolat az államalapítást követően Szent István király munkája által tovább erősödött. Az évszázadok során az Ortodox Egyház nagymértékben járult hozzá Magyarország szellemi és anyagi gyarapodásához.

A konferenciát támogatja: