Pünkösd 2022

2022. június 5-én, pünkösdvasárnap a 10.00 órakor kezdődő konventmisén a Bencés Gimnázium diákjai és a konventmisére érkezett hívek ünnepelnek a bencés szerzetesközösséggel. A liturgia a Hospodár-kertben kezdődik az igeliturgiával, majd körmenetben vonulunk a bazilikába az eucharisztia liturgiájára. A Hospodár-kert a kert délkeleti, a Boldogasszony-kápolnához közeli felső bejáratán keresztül közelíthető meg.

Miért ez a különlegesség? Pünkösd az egyház születésnapja. A választott népből és a sok pogány népből és nemzetből összegyűlő közösség egy új néppé, új Izraellé lesz a Szentlélek erejében. Így indul el a történelmen át vezető zarándokútjára. A stációs istentiszteletben ezt éljük át. Sok helyről sokféle módon, árkon-bokron át, osztályonként, családonként, egyénenként érkezünk a kertbe. (Paradicsomkert? A mennybemenetel kertje? Olajfák hegye?) Itt halljuk az igehirdetést és útnak indulunk, hogy az út végén felismerjük Krisztust a kenyértörésben. Az úton-lét (szünodosz) átgyúrja a közösséget, egymás mellé helyez minket. Még akár beszélgethetünk is egymással, de mindezt a Lélek erejében. Útunk a kertből a kőépületbe, a teremtés kertjének szimbólumából a mennyei szent város, az égi Jeruzsálem kőből épített másába, a 800 éves bazilikába vezet, ahol Krisztus asztala köré újra leülhetünk. Mint a hegyi beszéd szellős domboldalán/völgyében terítjük meg az ige asztalát, s mint az utolsó vacsora szűkös termében ültet minket asztalához az Ige. Pünkösd kiléptette az apostolokat a négy fal közül, megszokásaikból. Minket is kiléptet megszokott rítusainkból. Hátha ez egy új utazás, missziós elköteleződés, evangelizációs lendület kezdete lehet.

Szeretettel várjuk testvéreinket!