Három év után ismét Bencés Diáknap

„Bencés iskolai múltunk nemcsak közös élmény – az is persze – hanem a társadalomért, az egyházért érzett felelősségtudatunk, elköteleződésünk forrása. A múlt közös élménye hív össze újra és újra bennünket, de Krisztus evangéliuma tart együtt minket.” Ezekkel a szavakkal köszöntötte egykori pannonhalmi bencés diákként Cirill főapát a Bencés Diáknapra érkezőket. A több évtizedes múltra visszatekintő rendezvényt a járvány miatti hároméves kényszerű szünet után 2022-ben – a hagyományokhoz hűen – május utolsó szombatján ismét megtarthattuk. 

Közös imádsággal kezdődött a Bencés Diáknap 2022. május 28-án, szombaton a Szent Márton-bazilikában. A szentmisén Cirill főapát beszélt Jézus a világban látható és láthatatlan nyomairól. Elsőként arról a lábnyomról, amely a Szentföldön, Jeruzsálemben az Olajfák hegyén lévő kis templomban ma is megtalálható. A hagyomány szerint azok Jézus lábának lenyomatai. A helyszínt azon utolsó helyként tisztelik, amit mennybemenetele előtt utoljára érintett a földön. Nyomai azonban ott vannak a Szentírásban, a szentségekben is.

Cirill főapát rámutatott, hogy életünk nagy lehetősége Jézus nyomdokába lépni, azzal ahogy éljük a mindennapjainkat. A nyomában járunk, amikor szeretetből elköteleződünk a másik mellett, megbocsátunk vagy bocsánatot kérünk, amikor önzetlenül kedvesek, jólelkűek, szolgálatkészek vagyunk másokkal és becsülettel, lelkiismeretesen végezzük munkánkat, nem rövidítünk meg másokat.

„Jézus nem azt várja, hogy erőnkön felüli nagy tetteket vigyetek végbe, hanem csak egyszerűen éljük és életünkkel hirdessük az evangéliumot. Találkozzunk újra és újra Jézussal az imádságban, a szentségekben és találkozzunk az emberekkel!” – mondta. Majd hozzátette: „ezek a találkozások adnak értelmet az életünknek és hoznak gyógyulást számunkra, az élettel és a találkozásokkal szükségszerűen velejáró sebekre! Mert ő maga ott lesz Szentlelkével.”

A szentmise után Konrád atya és Kiss Zsolt, a bazilika karnagya bemutatták a felújított Podkonicky-orgonát, és a vállalkozó kedvű egykori és jelenlegi diákok ki is próbálhatták azt. Majd pohár sörök és virslik mellett találhattak újra egymásra a régi diáktársak. „A szerda esti mozik jelentették a hét csúcspontját” – nosztalgiázott pannonhalmi diákéveiről Deli Gergely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. A főapát pedig a közös kirándulásokat emelte ki a meghatározó élmények sorából.

A találkozón voltak, akik még csak nemrég hagyták el az alma matert, de olyan öregdiák is, aki hetven éve érettségizett. Az idő azonban ott és akkor, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium árkádjainál mintha eltűnt volna. Időst és fiatalt egy láthatatlan erő kötötte össze, szinte Máté evangéliuma vált jelenvalóvá: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük.”


Az idei diáknap témáját a jelenleg különösen is aktuális ősi bencés jelszó, a Pax adta. Ennek jegyében békekonferenciát tartottunk. Deli Gergely 1998A a jog szemszögéből vizsgálta meg a fogalmat, Schmal Dániel 1987A, az MTA Filozófiai Intézetének igazgatója filozófiai szempontból. Tringer László 1957B pszichiáter a személyiség belső békéjéről beszélt.

Előadásában Cirill főapát felelevenítette a benedikálásakor elmondott idézetet: „A monostor kísérlet arra, hogy a világ egy pici részét ideálisan rendezzük be.” Majd arra hívta öregdiák társait, hogy saját közegükre, családjukra is tekintsenek így. „Tegyetek meg mindent ezért és ezzel úgy gondolom, csatlakoztok Szent Benedek atyánk felszólításához is: »Keresd a békét, és járj utána!«”