A pápa nyitottsága és szeretete – Asztrik atya a pápalátogatásról

Ferenc pápa mindenkire sugárzó nyitottsága és szeretete ragadta meg leginkább Várszegi Asztrik emeritus főapátot a Szentatya magyarországi látogatása kapcsán. Asztrik atya 2023. április 28-án, a Szent István Bazilikában személyesen is köszönthette Ferenc pápát, amikor a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozott.

A Szentatya a találkozón arra hívta a jelenlévőket, hogy Krisztusra mint jövőnkre tekintsenek. Arról is beszélt, hogy a lelkipásztorok munkája akkor lesz gyümölcsöző, ha képesek megélni a szeretetet, amelyet az Úr parancsolt nekik, és amely az ő Lelkének ajándéka. Egyszersmind így figyelmeztetett: „Ha távolságtartónak vagy megosztottnak mutatkozunk, ha megcsontosodunk álláspontjainkban és csoportosulásainkban, akkor nem fogunk gyümölcsöt teremni.”

Mint mondta a megosztottsággal az ellenséget, a sátánt segítik, aki művésze a bomlasztásnak, és kiengesztelődésre hívott. „Az első lelkipásztori cselekedet az egymás közti közösségről való tanúságtétel, mert Isten maga közösség, és ott van jelen, ahol testvéri szeretet uralkodik. Győzzük le az emberi megosztottságot, hogy együtt dolgozzunk az Úr szőlőjében! Merüljünk el az evangélium szellemében, verjünk gyökeret az imádságban, különösen a szentségimádásban és Isten igéjének hallgatásában, törekedjünk az élethosszig tartó tanulásra, ápoljuk a testvériséget, a közelséget és az egymásra való odafigyelést.”

Fotó: Magyar Kurír

Ferenc pápa családias lelkület kialakításra ösztönözte a lelkipásztorokat, hogy mutassák meg az Atya arcát Isten szent népének. „Ne legyünk merevek, hanem irgalmas és könyörületes tekintettel és megközelítésekkel éljünk” – fogalmazott. „Ezzel kapcsolatban szeretnék hangsúlyozni egy dolgot: mi Istennek a stílusa? Isten első stílusa a közelség. Ő maga mondta ezt a Második Törvénykönyvben: »Mondd, melyik néphez vannak olyan közel az istenei, mint én tehozzád?« Isten magatartására a közelség együttérzéssel és gyengédséggel. Közelség, együttérzés és gyengédség: ez Istennek a stílusa. Ezt a stílust kövessük! Vajon én közel állok-e az emberekhez, segítem-e az embereket, együttérző vagyok-e, vagy mindenkit elítélek? Gyengéd és kedves vagyok-e? Tehát semmi merevség, hanem közelség, együttérzés és gyengédség!”

A Szentatya Bazilikában elhangzott beszéde szerint a papoknak irgalmas tekintetre, újra és újra megbocsátó, együttérző szívre van szükségük, amely segít az újrakezdésben, befogad és nem ítélkezik, nem zavar el, bátorít és nem kritizál, szolgál és nem pletykál. „Ilyen Egyházról kell álmodnunk: olyan Egyházról, amely képes meghallgatni, párbeszédet folytatni, a gyengébbekre odafigyelni; olyan Egyházról, amely befogadó mindenki irányába; olyan Egyházról, amelynek van bátorsága mindenkihez elvinni az evangélium próféciáját” – mondta.

Fotó: Magyar Kurír

A beszédből Asztrik emeritus főapát elsősorban a Szentatya tanítását és, ahogy azt képviseli próbálta magába fogadni. Mint mondta Ferenc pápa Magyarországon megfogalmazott üzeneteit a saját lelkipásztori szolgálatába, a hívekkel és a testvérekkel való kapcsolatába is igyekszik beépíteni.

Ferenc pápa magyarországi látogatása során külön megemlítette a Főapátságot, ahogy tette 2021-ben is, amikor a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra érkezett hazánkba. Akkori beszédében utalt a látogatása előtt néhány hónappal megtartott ökumenikus konferenciánkra, és az ország lüktető lelki központjának nevezte monostorunkat. Most áprilisi apostoli útján pedig hazánk nagy lelki emlékműveként, az imádság helyeként és a testvériség hídjaként említette a Főapátságot. „Pannonhalma számára ezzel, ahogy 1996-ban II. János Pál pápa is tette, a jövő ökumenikus munka útját jelölte ki” – mondta Asztrik atya.

Fotó: Magyar Kurír

Szent II. János Pál pápa huszonhét évvel ezelőtt bízta az ökumenikus szellemiség ápolását a szerzetesközösségre a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában. Ezekkel a szavakkal fordult a bencés testvérekhez: „A mindennapi szolgálat során mozdítsátok elő a keresztények egységét, párbeszédre lépve mindenkivel. Az ökumenikus mozgalom nagy hasznot meríthet abból, ha elkötelezitek magatokat a dialógusra, a másik fél meghallgatására és a közeledésére. Legyen a ti apátságotok mindig nyitott otthon a testvérek gondjai előtt.” A misszió, amelyben Ferenc pápa is megerősítette szerzetesközösségünket – ahogy Asztrik atya fogalmaz – „kihívás és feladat az egyház szolgálatában.”

Fotók: Magyar Kurír / Lambert Attila, Merényi Zita, Turjányi Tuzson, Csapó József, Zuggó Zsolt