Az ökumenikus konferenciáktól Bartholomaiosz pátriárka látogatásáig

„A béke nemzetközi és össztársadalmi szinten is az egyik legfontosabb téma napjainkban. Ezt jelzi az is, hogy Őszentsége I. Bartholomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka elfogadta a Pannonhalmi Főapátság meghívását, és főelőadóként részt vesz a szeptemberben tartandó nemzetközi ökumenikus konferenciánkon, amelynek középpontjában a béke áll” – mondja Hortobágyi T. Cirill főapát. A keleti keresztény egyházak között tiszteletbeli elsőbbséget élvező vezető június elején isztambuli székhelyén fogadta Cirill atyát, hogy személyesen is egyeztessenek a látogatás részleteiről a már hónapok óta tartó előkészítő munka részeként.

Az előzmények azonban még ennél is régebbre, a Pannonhalmi Főapátság első ökumenikus konferenciájáig nyúlnak vissza. A szerzetesközösség már 2021-ben is a keresztény egyházak legjelentősebb képviselőit hívta falai közé. A konferencia főelőadója Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának elnöke volt. 2022-ben pedig a szinodalitással kapcsolatban a világegyház egyik legfontosabb alakja, Mario Grech bíboros, a Püspöki Szinódus főtitkára látogatott Pannonhalmára az ökumenikus konferenciára.

Fotó: Hajdú D. András / Ökumenikus Konferencia 2022, Pannonhalma

Azon az alkalmon előadott a Konstantinápolyi Egyetemes Patriachátus Egyházak Ökumenikus Tanácsához delegált állandó küldöttség vezetője is. Ekkor szólítottuk meg Job Getcha pizídiai metropolitát kérésünkkel, miszerint szeretnénk, ha Őszentsége I. Bartholomaiosz megtisztelné jelenlétével a 2023-as konferenciát. A pátriárka pedig örömünkre elfogadta a felkérést – meséli az előzményekről Cirill főapát.

„Keresd a békét, és járj utána!” Ez a zsoltáridézet, amely a bencés rend alapító atyjának, Szent Benedeknek a regulájában is olvasható, az idei konferencia mottója. „Ez nagyon aktuális és fontos téma, de mindazonáltal nem szeretnénk leszűkíteni a közös gondolkodást aktuálpolitikai kérdésekre.” Így szó lesz a békétlenség történelmi tapasztalatairól, azaz az egyházszakadásokról, és a megosztottság társadalmi vetületeiről.

Központi témája a konferenciának a teremtett világ békéje is. „Isten a földet harmóniában teremtette, hogy ott az ember, az állatvilág és a természeti környezet békében éljen egymás mellett. Ez az egyensúly azonban emberi tevékenységünk révén egyre inkább megbomlik. A föld önregeneráló képessége már nem elég, hogy helyreállítsa az okozott károkat. Ezért kiemelten is fontos, hogy beszéljünk a teremtett világ békességéről” – fejtette ki Cirill atya. Majd hozzátette, hogy mindezeken túl nem lehet elmenni az ökumenizmus témája mellett sem, mert ha a különböző felekezetek és vallások nem tudnak egymással békében élni, hogyan is tudnák a béke felé vinni a világot?!

I. Bartholomaiosz pátriárka 2023. szeptember 21-én, csütörtökön érkezik meg Budapestre, majd onnan Pannonhalmára. Másnap itt ad elő az ökumenikus konferencián, este pedig beszédet mond a Szent Márton-bazilikában az ökumenikus vesperáson. A liturgiát Antoine Kambanda bíboros, a ruandai Kigali érseke vezeti. Látogatása harmadik napján Őszentsége a Főapátságban találkozik az itthoni ortodox papsággal, majd meglátogatja bakonybéli testvéreinket. Vasárnap Szent Liturgiát végez a bazilikában, elutazása napján, hétfőn pedig előadást tart a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös rendezésében megvalósuló ökumenikus és vallásközi teremtésvédelmi konferencián Budapesten.

Ezeknek a részleteit is egyeztette a főapát és Konrád atya júniusi, isztambuli látogatásukon a pátriárkával. I. Bartholomaiosz a pünkösdi liturgiára is meghívta őket, ami különleges élményt jelentett – meséli Cirill atya. A szentmise négyórás volt, és a szokások szerint sok mozzanata az ikonosztáz, azaz a szentélyt a templomhajótól elválasztó fal mögött zajlott. „Ami nekünk, katolikusoknak nagyon szokatlan, hogy egy ilyen hosszú liturgiában nincs prédikáció. Felolvassák a Szentírás adott szakaszát, de sokkal inkább az imádságok, a szimbólumok nyelvén folyik minden. Míg a papok az ikonosztáz mögött végzik a szolgálatukat, addig a hívek egyedül imádkoznak, énekelnek.”

A szentmise után Cirill főapát és Konrád atya együtt ebédelt Őszentségével, így kötetlenebb keretek között is tudtak beszélgetni. Meséltek neki Pannonhalmáról, a szerzetesközösségről és a Főapátság küldetéseiről is. „Őszentsége nagyon barátságos, nyitott és közvetlen személyiség. Rendkívül érdeklődő volt és tájékozott” – fogalmazott Cirill atya.

A főapát szerint I. Bartholomaiosz pátriárka látogatásának hasonlóan nagy a jelentősége, mint Ferenc pápa magyarországi apostoli útjának. Ő testesíti meg ugyanis egy személyben a teljes ortodoxiát. „Ahogy a Szentatya az egész katolikus egyház jövője számára helyez el súlypontokat megnyilatkozásaival, úgy a pátriárka beszédei is iránymutatóak az ortodox egyházban. Ezért is rendkívül megtisztelő, hogy szeptemberben bencés közösségünkkel, a társegyházakkal, az evangélikusokkal és reformátusokkal, valamint a kisebb történelmi egyházakkal együtt gondolkodik a békéről.”

A konferenciát támogatja: