„Hazatért” kötet

Újabb érdekes kötettel gyarapodott a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár mintegy négyszázezer darabos gyűjteménye, amelynek körülbelül negyedét az egész évben látogatható klasszicista teremkönyvtárban csodálhatják meg a vendégek. Josephus Flavius zsidó háborúról szóló könyve – amelyben több bencés vonatkozás is felfedezhető – tulajdonképpen hazatért. A kötet egykor ugyanis a pannonhalmi monostor, majd a kőszegi bencés rendház könyvtári gyűjteményéhez tartozott. Nemrég pedig egy internetes árverésen tűnt fel.


Az 1700-as évek közepén kiadott kötet címlapján több bencés, a pannonhalmi monostorhoz és egyes szerzeteshez köthető kézírásos possessor – azaz tulajdonosi bejegyzés – látható, valamint a kőszegi rendház pecsétje. Josephus Flavius műve előtt pedig egy úgynevezett „libellus graduális” található. De mi is ez a nyomtatvány?

A 17-18. századi jezsuita egyetemeken és főiskolákon a tudományos gradusok – fokozatok – elnyerésére nyilvános vitákat tartottak. Ezekre és az ünnepélyes felavatások alkalmából adták ki és osztották szét a hallgatóságnak a libelli graduales-t. Rendszerint a tanulótársak – hol egy egész osztály, máskor meg egy vagy több vagyonos ifjú – készíttették az új „koszorús” tiszteletére. Előfordult azonban, hogy a tudományos fokozatot elnyerő nyomatta ki saját költségén, az intézet valamelyik előkelő patronusának ajánlva a munkát.


A Josephus Flavius művéhez kötött pár lapos nyomtatvány ajánlása Waldstein grófjának szól, aki a kiadást finanszírozta. A két hallgató pedig, akiknek tiszteletére megjelentették a libelli graduales-t Deső Bernát és Hollósi Egyed bencések voltak, akik Somogyi Dániel pannonhalmi főapát előtt tették le a vizsgájukat.

A kötetből egyébként van egy másik példányunk is a könyvtár állományában, annak kötése ugyan díszesebb, de nem található benne bencés vonatkozású bejegyzés, illetve kézírásos vagy pecsét-forma possessor.

A most megszerzett könyv azért is értékes számunkra, mert egykor a monostor könyvtárába tartozott, tehát RPK (Régi Pannonhalmi Könyv). Később a kötet a történelem viharában „elenyészett” kőszegi bencés rendház könyvtárába, majd – valószínűleg a szerzetesrendek 1950-es feloszlatása után – a Népművelési Minisztérium könyvtári főosztály, a Népkönyvtári Központ kezelésébe került. Ez az intézmény 1949 és 1954 között működött, utána feladatkörét az Országos Széchényi Könyvtár vette át.


A kötetre az interneten bukkantuk ismét rá, egy online árverésen. A kikiáltási ára 6000 Ft volt, végül a győri Németh Miksa OSB testvér segítségével 50.400 Ft-ért sikerült megvennünk. Így a kötet hosszú idő után „hazatérhetett”.