A Pannonhalmi Főapátság szerzetesi ünnepei

Augusztus 6-a Urunk színeváltozása, amely a Pannonhalmi Főapátságban hagyományosan a szerzetesi élet melletti elköteleződés ideje is. Bencés közösségünk ekkor ünnepli a szerzetesi életüket megkezdő, fogadalommal elköteleződő, egyházi szolgálatra felszentelt tagjait, továbbá ekkor ad hálát jubiláló testvéreinkért beöltözési, ünnepélyes fogadalomtételi és papszentelési évfordulóik alkalmából. A szerzetesközösség „családi” ünnepeiről – ahogy azt szerzetestestvéreink mondják – a 2023. augusztus 5-én és 6-án a 17 órakor kezdődő vesperásban emlékezünk meg. A szombati liturgiát a Főapátság YouTube csatornáján is közvetítjük, ahogy a vasárnap 10 órakor kezdődő ünnepi konventmisét is.

A szerzetesi hivatás egy egész életen át tartó növekedési folyamat, amelynek megvannak a maga hagyományosan megkülönböztetett szakaszai. Az első lépés a szerzetessé válás útján, hogy valaki érdeklődőként, a monostort alkalmanként meglátogatva, a magiszterrel – azaz a növendékekért felelős szerzetessel – kapcsolatot tartva ismerkedik a közösséggel, a bencés szerzetességgel.

Ezt követően, a jelöltséggel kezdődik meg a szerzetesi képzés, amikor az érdeklődőt legalább hat hónapra befogadja a közösség, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a jelölt kitartó az imádságban és valóban Istent keresi. Az érdeklődők ekkor jelöltruhát kapnak.

Nagy öröm szerzetesközösségünk számára, hogy 2023. augusztusában négy jelölt költözik a monostor falai közé. A fiatalemberek augusztus 5-én, a Színeváltozás ünnepének első vesperásban kapják meg jelöltruhájukat. A liturgiát YoutTube csatornánkon is közzétesszük.

A jelöltidő leteltével kezdődhet majd meg noviciátus. A szerzetesi képzés ezen második szakasza a beöltözéssel indul: ekkor kapják meg szerzetesruhájukat és új nevüket a közösségben. A novícius feladata, hogy a bencés életmódot megtapasztalva, a Szentírást kitartóan olvasva és minden vágyakozásával Isten felé fordulva tisztázza, hogy valóban a szerzeteséletre van-e hivatása.

A hivatásában megerősödött, és a közösség által alkalmasnak talált novícius fogadalmakkal kötheti magát a bencés közösséghez. Az egyszerű fogadalommal három évre kötelezi el magát arra, hogy szerzetesi életet éljen. Ez az a szakasza a képzésnek, amikor a bencés növendék elmélyítheti teológiai és gyakorlati, szakmai ismereteit, egyetemi tanulmányokat folytathat, és különböző területeken bekapcsolódhat a monostor munkájába. Az elköteleződés ideje meghosszabbítható. A szombati liturgián ennek is részesei lehetünk, Rajta Emmánuel testvér újítja meg egyszerű fogadalmát.

Később pedig – a szerzetesi képzés utolsó lépéseként – ünnepélyes örökfogadalmat tehet, és így egész életére elkötelezheti magát Krisztus és pannonhalmi bencés közössége mellett.

Ahogy tették ezt a most jubiláló testvéreink is. Urunk színeváltozása napján, augusztus 6-án, a 17 órakor kezdődő vesperásban Ambrus atya, aki 60 éve, illetve Bánk testvér és Jákó atya, akik 25 éve tettek ünnepélyes örökfogadalmat, kapnak majd ünnepélyes áldást.

Vasárnap 10 órakor tartjuk az ünnepi konventmisét, amelyet szintén közvetítünk: