Diákgenerációk legendás tanára és nevelője – Elhunyt Lövey József Félix bencés szerzetes

A Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja és a Tihanyi Bencés Apátság perjele a hozzátartozók nevében is fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett testvérünk, Lövey József Félix OSB életének 93., szerzetességének 74., papságának 68. évében, a betegek kenete szentségével megerősítve, 2024. június 22-én hazatért mennyei Atyjához.

Temetése az engesztelő szentmisével 2024. július 10-én 16 órakor kezdődik a tihanyi bencés apátsági templomban. Végakarata szerint hamvait az apátsági templom szerzetesi kriptájában helyezik el.

Lövey József 1932. március 10-én született Pestújhelyen. Középiskolai tanulmányait a budapesti Szent Benedek Katholikus Főgimnáziumban, majd annak utódintézményében végezte. A noviciátust 1950. augusztus 6-án kezdte meg a Pannonhalmi Főapátságban. A rendben kapta a Félix nevet. 1956. január 29-én tett ünnepélyes fogadalmat, majd 1956. július 3-án szentelték áldozópappá. Egyetemi tanulmányait 1955–59 között Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara matematika és fizika szakán végezte.


A Jóistentől ajándékba kapott hosszú évtizedek során szerzetespapi és tanári szolgálatával odaadóan állt az Egyház és a bencés rend szolgálatában.

1959–66: tanár és diákotthoni prefektus a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban; 1966–78: diákotthoni prefektus; 1966–1991: tanár a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban; 1973–1976: a Főapáti Tanács tagja; 1973–1974: alperjel, majd 1978–91: gazdaságvezető és házgondnok a Pannonhalmi Főapátságban.

1991-től az újrainduló tihanyi bencés közösség tagja; 1992–1995: segédlelkész, majd 1995–2017: plébánoshelyettes Tihany Plébánián, közben az apáti (sajkodi) templomot és a balatonfüredi Kerektemplomot is ellátta; 1993-2018: lelkész Aszófő Plébánián Balatonszőlős, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Fövenyes templomainak szolgálatával; 1999-2012: alperjel a Tihanyi Bencés Apátságban.

2018 szeptemberében vonult nyugdíjba. 2023. január végétől a pannonhalmi Szent Adalbert Otthon lakója volt.


Félix atya – „Fater” – diákgenerációk legendás tanára és nevelője volt.

Papi hivatásában, oktató-nevelő munkájában, a közösségért végzett szolgálataiban kitűnt szorgalmával, munkabírásával, mély hitével, rengeteg imádságával, a mindennapi szentmiséhez való ragaszkodásával, Jézus Szentséges Szíve és a Szűzanya tiszteletével. Ahová szólították, ott állt helyt. Mindig emberközeli, közvetlen volt, a szükséges eréllyel együtt. Egyszerűség, engedelmesség jellemezte, belesimult a közösségbe. Imádsággal, törődéssel kísérte három testvére családjának életét is. A lelkek üdvösségéért élt, dolgozott.

„Teljes lelki vággyal kívánd az örök életet!” (R. B. 4.)
„Imádkozzatok szüntelenül!” (1Tessz 5,17)


Információk Félix atya temetéséről

Félix atya temetési szentmiséje 2024. július 10-én szerdán 16 órakor kezdődik a tihanyi bencés apátsági templomban.

13 órakor helyezik ki hamvait a templomba.

15.15-től a rózsafüzért imádkozzák a ravatal előtt.

Végakarata szerint a szentmise és a temetési szertartás végén a hamvait tartalmazó urnát az apátsági templom alatti szerzetesi kriptában helyezik el.

A temetés után a bencés közösség szeretettel vár mindenkit az apátság déli udvarába emlékezésre és szeretetvendégségre.

Parkolás

A Tihanyi Bencés Apátság előtti téren – annak fizikai korlátai miatt – a temetésre érkezők nem tudnak parkolni, csak a mozgásukban valóban korlátozottak. A bencés közösség kéri, hogy az autóval érkezők a település parkolóit vegyék igénybe!

Virágok helyett

Félix atya életét az ifjúság nevelésének szentelte. Szívügye volt a Tihanyi Bencés Iskola.
Ezért kérik, hogy a virágra szánt összeggel a Tihany Iskoláért Alapítvány céljait támogassák!

Cím: 8237 Tihany, Csokonai u. 73. Adószám: 18915095119

Bankszámlaszám: 10400425-50526776-78651007

Forrás: Magyar Kurír