A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium 2019. szeptember 08. napján pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által NTP-TFJ-19 azonosító számú, „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok” címmel meghirdetett pályázati felhívásra, amelyet a Támogató támogatásra érdemesnek ítélt.

Jelen pályázaton a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium 900 000,- Ft támogatásban részesült, amelynek eredményeképpen logikai – matematikai, interperszonális és természet tehetségterületekre kerültek játékok beszerzésre.

Intézményünkben a kiemelt figyelmet igénylő diákok fejlesztésének alapja a diákok egyéni képességeinek figyelembevétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek alkalmazása a tanítási folyamatban. A tehetséggondozó foglalkozásokon eszköztárunkat olyan érdeklődésfelkeltő, szemléletformáló tárgyi eszközökkel bővítettünk, melyek segítségével, a különböző tehetségterületeken, hatékonyabb és kiegyensúlyozottabb fejlesztés valósulhat meg.

A logikai-stratégiai társasjátékok az iskola gyógypedagógusának és fejlesztő pedagógusának eszközparkját bővítik, segítik.  A játékok megismerése folyamatosan történik, első lépésként az örömteli élmény megélése a cél. A tanulók lelkesen várják a fejlesztő és rehabilitációs foglalkozásokat, ahol az új játékok segítségével fejlődik a figyelemkoncentrációjuk, a problémamegoldó képességük. A digitális oktatás ideje alatt személyes játékra ugyan nem volt lehetőség, viszont a videókonferenciás beszélgetések, fejlesztések alkalmával 1-2 társasjátékot bemutattam a diákoknak és virtuálisan ki is próbáltuk őket. Az interperszonális társasjátékok az előbb említett két szakember mellett, az osztályfőnökök, a prefektusok, és az iskolapszichológus munkáját is segítik. Az érzelmi intelligenciát fejlesztő játékok hozzájárulnak a konstruktív, egymást segítő kapcsolatok kialakításához.