Ünnepi liturgikus rend 2023. április 5-16.

A Pannonhalmi Főapátság a húsvéti időszakban is szeretettel várja Önöket szentmiséire a bazilikába. 2023. április 2-25. között az alábbi rend szerint tartjuk meg a liturgiákat.

 

HÚSVÉTI ÜNNEPI NAPIREND

2023. április 5. – 2023. április 16.

Húsvétvasárnap kivételével ebben az időszakban 6.45-kor kezdjük a nap első imaóráját.

április 5. Nagyszerda

6.45 vigília-laudes

13.00 napközi imaóra

18.00 konventmise és krizmaszentelés


április 6. Nagycsütörtök

6.45 vigília-laudes (vasárnapig a húsvéti zsolozsmáskönyvből)

13.00 napközi imaóra

(a vesperás elmarad)

18.00 konventmise az utolsó vacsora emlékezetére


április 7. Nagypéntek

6.45 vigília-laudes

13.00 napközi imaóra

15.00 Urunk szenvedésének ünneplése

21.00 kompletórium


április 8. Nagyszombat

6.45 vigília-laudes

13.00 napközi imaóra

18.00 vesperás igehirdetéssel

21.30 húsvéti vigília – Urunk feltámadásának ünneplése


április 9. Húsvétvasárnap

8.00 laudes

10.00 konventmise – Krisztus feltámadásának főünnepe

13.00 napközi imaóra

19.00 vesperás


április 10. Húsvéthétfő

6.45 vigília-laudes (újra a nagy zsolozsmáskönyvből)

10.00 konventmise

13.00 napközi imaóra

19.00 vesperás


április 16. húsvét II. vasárnapja

6.45 vigília-laudes

10.00 konventmise

11.30 bérmálkozók miséje

13.00 napközi imaóra a káptalanteremben

19.00 vesperás