A csendtől a szóig. Pannonhalmi gyermekjogi szimpózium

Pannonhalmi Főapátság, 2019. október 15.

Miről szól?

A Csendtől a szóig – Pannonhalmi Gyermekjogi Szimpózium hazánk első nagyszabású gyermekjogi konferenciája lesz 2019. október 15-én, a Pannonhalmi Főapátság és a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány közös szervezésében. A szimpózium lesz hazánkban az első olyan találkozás, amelynek keretében különböző világnézeti alapon álló felek, jelesül a Pannonhalmi Főapátság mint a Katolikus Egyház ezer éves monostora, testvéregyházaink képviselői, a Hintalovon Alapítvány mint az alapítványi szféra szereplője, valamint a KLIK (EMMI) mint az állami szféra megjelenítője a gyermekvédelem témájában leül egymással, hogy azok védelmét állítsa közös fókuszba, akik ránk vannak bízva, s akik nekünk a legfontosabbak: a gyermekeket. A nagy érdeklődésnek köszönhetően néhány nap alatt teltházas lett a rendezvény, sőt áthelyeztük a Bencés Gimnázium Díszterméből a gimnázium Tornacsarnokába.

A szimpózium fővédnöke Áder János köztársasági elnök.

Hogyan?

A konferencia célja az, hogy találkozási fórumot teremtsen az egyházi, az alapítványi és az állami gyermekvédelmi kezdeményezéseknek. A konferencián képviselteti magát a Gyermekek Védelmének Pápai Tanácsa a Vatikánból.

A Pannonhalmi Főapátság amellett, hogy helyszínt biztosít a találkozónak, valamint bemutatja az általa fenntartott iskolákban végzett gyermekvédelmi munkát, biztosítja azt is, hogy a konferencián a Katolikus Egyház tanításának megfelelő nyilatkoztatok hangozzanak el és szülessenek meg.

Közös munkánk az együttműködő szervezetekkel addig tart, amíg katolikus hitünk és tanításunk keretei ezt engedik. Nem osztjuk a katolikus hittel és erkölccsel ellentétes felfogásokat. A gyermekvédelemről való párbeszédet az Evangélium talaján állva folytatjuk.

A gyermekek védelme nem állhat meg egy adott intézmény falainál, ezért tartjuk nagyon fontosnak a felekezeteken, világnézeteken, egyházi és állami szférán átívelő együttműködést.

Miért?

Hogyan tud egy intézményi kultúra, egy iskola belső klímája úgy megváltozni, hogy kevesebb legyen a rossz titok, és eltűnjön a rossz csend? Ehhez szavak kellenek. Nyíltan felvállalt, őszintén kimondott szavak, vállalások, felelősség és átláthatóság. Konferenciánkon olyan egyházi és világi előadók szólalnak meg, akik elkötelezettek a feltárás, a transzparencia és a biztonságos keretek megteremtése mellett.

A szimpózium moderátora Rubovszky Rita, a Patrona Hungariae Iskolaközpont főigazgatója.

Program

10.00-10.45 Köszöntők
Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát
Dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke
Dr. Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár
Dr. Pászthy Bea PhD, egyetemi tanár – Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyermekpszichiátriai Tagozatának elnöke
Astrid Winkler, az ECPAT Austria igazgatója

10.45-11.30 Előadások
Mons. Robert W. Oliver, a Kiskorúak Védelme Pápai Bizottságának titkára, Seán O’Malley bíboros küldötte
Békés Gáspár fiatal felnőtt
Kökéndy Ákos, a Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola iskolaképviselőj
e

11.30-12.00 Kávészünet

12.00-12.45 A biztonságos iskola felépítése – esettanulmány

13.00-13:30 Részvételi lehetőség a bencés szerzetesközösség napközi imádságán a bazilikában

13:30-14:30 Szendvicsebéd
13:30-14:00 Sajtótalálkozó

14.30-15.15 Kerekasztal-beszélgetés – vezeti: Bombera Krisztina műsorvezető, újságíró
Astrid Winkler, az ECPAT Austria igazgatója
Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke
Hardi Titusz OSB, a Pannonhalmi Főapátság Oktatási Igazgatósága igazgatója
Karolin Kuhn SSND, a Pápai Gergely Egyetem (Róma) kiskorúak védelmével foglalkozó központja szakértője
Lápossy Attila, az AJBH Esélyegyenlőségi és Gyermekvédelmi Főosztály főosztályvezető-helyettese
Mons. Robert W. Oliver, a Kiskorúak Védelme Pápai Bizottságának titkára (Róma)

15.15-15.45 Milyen eszközök vannak a kezünkben? Bemutatkozik a iskolai gyermekvédelmi irányelvek program

16.00-17.00 Színházi átvezetés
Klamm háborúja. A szótól a csendig – egy tanár vallomása
(Kai Hensel azonos című műve alapján)
Főszerepben: László Sándor
Rendező: Mezei Kinga Jászai Mari-díjas színész, rendező

Miről szól a Pannonhalmi Gyermekjogi Szimpózium?

A világ változásával, a kultúra alakulásával az olyan nagy hagyományokkal rendelkező intézményeknek is változniuk kell, mint az egyház, vagy egy ezeréves szerzetesközösség. Az elmúlt idők egyik legnagyobb felismerése közösségeinkben, hogy iskoláinknak „gyermekközpontúnak” kell lenniük, s hogy ez ma egészen mást jelent, mint húsz vagy ötven éve. Ennek az emberközpontúságnak egyik legfontosabb eleme, hogy a tisztelet, a szeretet, a remény és a méltóság mindenkit megillet, különösen is a gyengéket és védelemre szorulókat. Az ő védelmük mindennél előbbre való: hagyományoknál, presztízsnél, tekintélynél. Sőt, a biztonságos keretek mellett való elköteleződés, az értük való tevékenység teremthet az iskolákban és intézményekben új hagyományokat, újfajta bevonódást. A konferencián azt szeretnék megmutatni és átélhetővé tenni, hogy a védelemre szorulók melletti elköteleződés összeköt minket felekezettől, világnézettől és fenntartótól függetlenül, sőt bizalommal számíthatunk egymás tudására és segítségére. És ha egy iskolában a gyermekvédelemért tevékenyen cselekszünk, akkor a jövőért cselekszünk. (Dr. Dejcsics Konrád OSB)

Az elmúlt években egyre több iskolai zaklatás és tanárok, edzők, nevelők által elkövetett gyermekbántalmazási ügy került napvilágra Magyarországon is. Az iskolai zaklatás, az erőszak, bármilyen bántalmazás nem marad nyom nélkül: akárhogyan is kötődik egy szervezet a gyerekekhez, ezeknek a konfliktusoknak komoly következményei lehetnek. A megfelelő reagálás óriási kihívást és félelmet jelenthet egy szervezetnek, de elengedhetetlenül fontos.

A pannonhalmi gyermekjogi szimpózium keretében egyházi és világi, állami és alapítványi fenntartójú iskolák és intézmények találkoznak egymással. A konferencia meg szeretné mutatni, hogy ha a gyermeket és az ő javát állítjuk az iskolai és szervezeti kultúra középpontjába, akkor az ideológiai és felekezeti határok is felszámolódnak, és közös nyelvet tudunk beszélni.

A szimpózium nyitó előadását követően megszólal egykori áldozat, beszámolnak a gyermekvédelemben tett előrehaladásukról iskolaigazgatók, és maguk a gyerekek is bemutathatják, miként élik meg a saját iskolájukban a gyermekvédelem és gyermekjogok helyzetét. Célunk, hogy a iskolai gyermekvédelmi irányelvek program segítségével a konferencián és azon túl is hatékony segítséget és reményt nyújtsunk az iskoláknak.

A Pannonhalmi Szimpóziummal igazi mérföldkőhöz értünk a hazai gyerekvédelem területén. A  változtatáshoz először őszinte szembenézésre van szükség. Példaértékűnek tartom, ahogy ebben a Pannonhalmi Főapátsággal partnerre találtunk, az egész magyar társadalom erőt  meríthet ebből az összefogásból. Az első lépést megtesszük október 15-én, utána viszont országosan minden iskolavezető, gyerekvédelmi szakember elhivatottságára szükség lesz ahhoz, hogy valódi változást érjünk el. Ahol a gyerekek biztonságban vannak, ott mindenki biztonságban lehet, hiszen a gyerekekkel való bánásmódnál semmi sem mutatja jobban a társadalom állapotát. (Dr. Lippai Vera, a Hintalovon Alapítvány Gyermekvédelmi Irányelv programjának vezetője)

A szimpózium keretében beszámolunk az iskolai gyermekvédelmi irányelvek program keretében az iskolai együttműködések nyomán létre jött gyermekvédelmi irányelvekről. A gyermekvédelmi irányelvek lényege, hogy a gyermekekkel kapcsolatba kerülő szervezetek – iskolák, egyházközségek, sportszakkörök, püspökségek, gyermekvédelmi intézmények, gyermek- és ifjúsági szervzetek – képesek legyenek olyan biztonságos légkört teremteni, amely megvédi mind a gyermekeket, mind a felnőtteket attól, hogy bántalmazás vagy visszaélés áldozatává váljanak. Az irányelvek segítséget nyújtanak a gyermekbántalmazás és veszélyeztetés felismerésében, segítenek a hatékony intézményi problémakezelésben, átlátható kereteket teremtenek a gyermekekkel szembeni erőszakesetek megfelelő intézményi kezelésére és utánkövetésére.

Időpont: 2019. október 15. 10:00-17:00
Helyszín: Pannonhalmi Bencés Gimnázium Tornacsarnoka

További információ: szimpozium@osb.hu