Hamvazószerdai ökumenikus bűnbánati liturgia

Hamvazószerda a Szent Negyven Nap, a megtérés és az önmegtagadás idejének kezdete az egyházban. Ősi szokás szerint ezen a napon a liturgiában hamut szórunk a fejünkre bűnbánatunk és a megtérés iránti vágyunk jeléül.

A 2021. február 17.-én 17:30-kor kezdődő ökumenikus hamvazáson a Pannonhalmi Főapátság vendége és igét hirdet Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

A liturgián a bencés szerzetesközösség tagjai és a testvéregyházak meghívott lelkipásztorai vesznek részt. A pandémiás helyzetre való tekintettel az ökumenikus imádságot a főapátság YouTube csatornáján közvetítjük. A liturgia énekelt részei itt találhatók.

 

Tovább a liturgiaközvetítésre!

 

A Pannonhalmi Főapátság hamvazószerdán kezdi meg az „Emlékezet” témájának ajánlott spirituális és kulturális évadát.

Az Úr kettőezer-huszonegyedik, Szent Márton Monostora alapításának ezerhuszonötödik, II. János Pál pápa pannonhalmi látogatásának huszonötödik esztendejében szerzetesközösségünk emlékezik és figyel a szent pápa Pannonhalmán mondott szavaira:
„Legyetek éberek és figyelmesek «az idők jeleinek» a fürkészésében, az Úr iránti alázatos engedelmesség megtartásában, hogy az üdvösségnek helyesen értelmezett üzenetét eredményesen adjátok tovább. A mindennapi szolgálat során mozdítsátok elő a keresztények egységét, párbeszédre lépve mindenkivel. Az ökumenikus mozgalom nagy hasznot meríthet abból, ha elkötelezitek magatokat a dialógusra, a másik fél meghallgatására és a közeledésre. Legyen a ti apátságotok mindig nyitott otthon a testvérek gondjai előtt.”

A főapátság ökumenikus bűnbánati liturgiára hívja meg a környék katolikus, evangélikus és református lelkipásztorait. Bűnbánatunkat és kéréseinket a „csodálatos, bölcs, jó Orvos”, Krisztus Istenünk elé helyezzük, most, amikor az „idők jeleit” a pandémiás helyzetben ismerjük fel. A COVID-járvány hasonló gondok és aggodalmak, közös kihívások és félelmek elé állítja keresztény közösségeinket – felekezeti határok nélkül. Hisszük, ebben a súlyos helyzetben kiáltásunkat, imádságunkat és bűnbánatunkat is közösen kell az Úr elé helyeznünk ugyancsak túllépve a felekezeti határokon.

Fotó: Hajdú D. András