Lelkigyakorlatok, találkozók 2024-ben a Pannonhalmi Főapátságban

2024. február 14. Ökumenikus bűnbánati liturgia hamvazószerdán.

Hamvazószerda a Szent Negyven Nap, a megtérés és az önmegtagadás idejének kezdete az egyházban. Ősi szokás szerint ezen a napon a liturgiában hamut szórunk a fejünkre bűnbánatunk és a megtérés iránti vágyunk jeléül.

2024. március 28-31. Húsvéti Szent Három Nap

A szerzetes és a világból érkezett vendég húsvéti találkozása több mint ötven éve ismétlődik Szent Márton hegyén. A pannonhalmi húsvétokon a monostor kapuit kinyitó szerzetesek és a monostorba belépő vendégek átélik a közös imádságot, azt, hogy mit jelent „a mindenható Istenre áldást mondani”.
A lelkigyakorlat kísérői: bencés szerzetesek
Jelentkezési időszak: A lelkigyakorlat létszáma betelt, több jelentkezőt nem tudunk fogadni.

2024. április 8 - május 19. Kit keresel? Online lelkigyakorlat hivatáskeresőknek

Arra hívjuk a 18-35 év közötti egyedülálló férfiakat, akik keresik Istent és a saját útjukat, akiket foglalkoztat a szerzetesi élet vagy a papi szolgálat lehetősége, akik még nem hozták meg a döntést, hogy milyen élethivatás mellett kötelezzék el magukat, és nyitottak arra, hogy a húsvéti időben a lelkigyakorlatot végzők közösségében együtt gondolkodjanak a szerzetesélet alapvető témáiról.

2024. július 01-11. Ora et labora – Önkéntes napok Pannonhalmán szerzetesség iránt érdeklődőknek

Az önkéntes napokra 18-35 év közötti férfiakat várunk, akiket érdekel a szerzetesi hivatás, és néhány júliusi napot szívesen eltöltenének hozzájuk hasonló fiatalokkal a bencés közösség mellett, az imádság és a kétkezi munka ritmusában, hogy betekintést nyerjenek egy életteli apátság nyári hétköznapjaiba. Arra hívunk, hogy osztozz az apátsági gyógynövénykert munkáiban, továbbá arra is, hogy az imádság és a közös lelki programok segítsenek téged az elmélyülésben és Isten keresésében.
Jelentkezési időszak: 2024. május 18- június 25.

Jelentkezés és bővebb információ

2024. július 01-04. Csendkurzus 1.

A kurzus keretében olyan belső utazásra hívjuk a résztvevőket, amelynek keretében elcsendesethetnek és ráhangolódhatnak az őket leginkább foglalkoztató kérdése, az identitás alapfelvetéseire: ki vagyok? hova tartozom? merre haladok? milyen értékeket követek?
A lelkigyakorlat kísérői: Bokros Márk bencés szerzetes és dr. Palotai Gabriella pszichiáter
Jelentkezési időszak: A lelkigyakorlat létszáma betelt, több jelentkezőt nem tudunk fogadni.

2024. július 15-18. Spiritual workout - Fitnesz lelkigyakorlat fiataloknak

Sport és spiritualitás, fitnesz és imádság nem egymást kizáró fogalmak. Szeretettel várjuk azokat a 22-45 éves fiatalokat, akik a délelőttöt a Bencés Gimnázium fitnesztermében és tornacsarnokában vezetett edzéssel, a délutánt pedig elcsendesedéssel, közösségi reflexióval, az imádság és a Szentírás olvasásának tanulásával szeretnék tölteni a monostorban.
A lelkigyakorlat kísérői: Dejcsics Konrád és Jurinka Szilveszter bencés szerzetesek és Vörös Tímea és Vejtey Zsombor csoportos fitnesz instruktorok
Jelentkezési időszak: 2024. május 22 - július 1.

Jelentkezés és bővebb információ

2024. július 18-21. Liturgikus térgyakorlatok 1.

“A liturgikus tér nyomot hagy a hiten, és fordítva, a térforma sok mindent elárul a hitről.”
Az előttünk álló három napban vezetett imák és gyakorlatok segítségével, élményközpontúan foglalkozunk azzal, hogy hogyan szól hozzánk Isten a tereken, fizikai környezetünkön keresztül, és hogy mi segít létrehozni és elmélyíteni a Vele való találkozást. Az apátság szakrális tereit felfedezve, közösen keresünk majd eszközöket imádságunk hétköznapi tereinek újraértelmezésére és alakításra.
A lelkigyakorlat kísérői: Kisnémet Fülöp bencés szerzetes és Meszes Márton építész
Jelentkezési időszak: 2024. június 4 – július 10.

Jelentkezés és bővebb információ

2024. július 22-25. Csendkurzus 2. (Haladóknak)

A kurzusra azok jelentkezését várjuk, akik már megtapasztalták a Csendkurzus 1. keretében az elcsendesedést és a belső elmélyülést. A kurzus lehetőséget ad az újabb megállásra, önmagunkra figyelésre.
A lelkigyakorlat kísérői: Bokros Márk bencés szerzetes és dr. Palotai Gabriella pszichiáter
Jelentkezési időszak: A lelkigyakorlat létszáma betelt, több jelentkezőt nem tudunk fogadni.

2024. augusztus 08-11. Liturgikus térgyakorlatok 2.

Lelkigyakorlatunkat a Liturgikus térgyakorlatok 1. kurzuson részt vettek számára hirdetjük meg.
A lelkigyakorlat kísérői: Kisnémet Fülöp bencés szerzetes és Meszes Márton építész
Jelentkezési időszak: A lelkigyakorlat létszáma betelt, több jelentkezőt nem tudunk fogadni.

2024. augusztus 12-14. Az imádság helye - Liturgikus Tanulmányi Napok

A Liturgikus Tanulmányi Napok során arra hívunk mindenkit, hogy közösen fedezzük fel a liturgia és a templomtér szerteágazó kapcsolatrendszerét.
Idén Ferenc pápa Pannonhalmáról mondott szavai közül választottuk mottót képzésünk, a Liturgikus tanulmányi napok számára. Az „imádság helye” lesz az a téma, amit a pannonhalmi bazilika felszentelésének 800 éves évfordulóján körbejárunk. Az előadások és műhelybeszélgetések mellett résztvevőinket meghívjuk, hogy csatlakozzanak a bencés közösség imádságaihoz, és ezáltal a képzési napok a Szentlélek testünkbe zárt szentélyét is építsük.
Az előadások, kerekasztalbeszélgetések meghívott vendégei: Fehérváry Jákó OSB (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola), Resch András (Pápai Liturgikus Intézet, Róma), Hartmann Gergely (Széchenyi István Egyetem), Körösvölgyi Zoltán (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem), Czigány Tamás (Czita Építész Iroda), Simon T. László OSB (Pápai Szent Anzelm Egyetem, Róma), Hafenscher Károly (Evangélikus Hittudományi Egyetem), Dejcsics Konrád OSB (Pannonhalmi Főapátság).
Jelentkezési időszak: 2024. május 13 - augusztus 5.

Jelentkezés és bővebb információ

2024. augusztus 16-19. „Imagyakorlatok” - Istenkeresés a mindennapi imádságban

Háromnapos lelkigyakorlatunkra mindazokat várjuk, akik szeretnének reflektálni imaéletükre és gazdagodni a bencés szerzetesi hagyomány imatapasztalatából. Arra kínálunk teret és időt, hogy istenkeresésünk eddigi történetének élményeire – legyenek azok örömteliek, gazdagítóak vagy éppen kudarcokkal, kérdésekkel teliek – szeretettel és elfogadással rátekintsünk, és tapasztalatainkat megosszuk a lelkigyakorlatos közösség tagjaival. Mindemellett az ezeréves Pannonhalmi Főapátság spirituális, épített és természeti környezetében igyekszünk tanulni, (be)gyakorolni az imádság különböző módjait, keresve azt, amit a lelkigyakorlat utáni mindennapokba is be tudunk építeni.
A lelkigyakorlat kísérői: Bokros Márk és Kisnémet Fülöp bencés szerzetesek
Jelentkezési időszak: 2024. július 1 – augusztus 11.

Jelentkezés és bővebb információ

2024. augusztus 23-25.  Arcus Temporum XX. - Pannonhalmi Művészeti Fesztivál

A Főapátság hosszú időre visszatekintő összművészeti fesztiválja, amely különböző korokat és stílusokat szeretne összekötni. Párbeszédbe lép a zene és az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás.
Idén a  felszentelésének nyolcszázadik évfordulóját ünneplő Szent Márton-bazilikában köszönti a 80 éves Eötvös Péter zeneszerzőt a 20 éves Arcus Temporum.

www.arcustemporum.com

2024. augusztus 27. A pannonhalmi bazilika felszentelésének 800. évfordulója

A pannonhalmi Szent Márton-bazilika újjáépítésének és felszentelésének 800. évfordulóján, közös ünneplésre hívunk Mindenkit, hogy együtt tapasztaljuk meg a bencés monostor történelmi, művészeti és spirituális értékeinek közösségépítő erejét.

A Bazilika 800 emlékév programjai

 

2024. szeptember 20-21. Ökumenikus konferencia

A Pannonhalmi Főapátság, mint az ország legősibb keresztény, kulturális és szellemi műhelye rendszeresen szervez vallási, teológiai, teremtésvédelmi és tudományos konferenciákat. Az egyik legjelentősebb ezek közül az Ökumenikus Konferencia. Az ökumenikus szellemiség ápolása ugyanis a pannonhalmi szerzetesközösség számára nem csak az idők kihívása, hanem pápai küldetés is egyben. Szent II. János Pál pápa 1996-ban a Szent Márton-bazilikában azt kérte a bencés testvérektől, hogy mozdítsák elő a keresztények egységét. Ebben a misszióban Ferenc pápa is megerősítette szerzetesközösségünket. Szent II. János Pál és Ferenc pápa kérését szem előtt tartva testvéregyházainkkal párbeszédben szervezzük meg 2021 óta minden évben az Ökumenikus Konferenciát.

2024. október 26. UNITAS találkozó

 

2024. november 1-3. „merítsetek vizet örömmel…” – Spirituális töltekezés Pannonhalmán

Az őszi időszak végéhez közeledve lelkigyakorlatunkra azokat az érdeklődőket várjuk, akik szeretnének töltekezve felkészülni a téli hónapok csendességére. A Pannonhalmi Főapátságban szervezett két nap során szeretnénk tudatosítani a bennünk rejlő erőforrásokat, megerősítve így lelki ellenálló képességünket, hogy a jövőben a minket érő kihívásokra megfelelő válaszokat tudjunk adni.
A lelkigyakorlat kísérői: Kisnémet Fülöp bencés szerzetes és Kéri Bianka gyógypedagógus
Jelentkezési időszak: 2024. szeptember 15 – október 27.

2024. november 16-17. Virrasztás Márk evangéliumával

A 2024-es liturgikus év vasárnapjain Márk evangéliumából olvastuk a szentírási szakaszokat. A legrégebben keletkezett és egyben a legrövidebb evangélium újraolvasására jó alkalmat kínálhat a liturgikus év utolsó szakasza. November közepén arra hívjuk az érdeklődőket, hogy közösen olvassuk újra a teljes Márk evangéliumot az Úr napjára készülve, a szombatról vasárnapra virradó éjszakán. Őrizve éberségünket, és virrasztva a közelgő Urat várva, ajánljuk oda figyelmes szívünket Isten Igéjének befogadására. Mindebben a 800 éves pannonhalmi bazilika tere, a csendes és imádságos olvasás, valamint a testvéri közösség lesznek segítségünkre.
Az alkalom kísérője: Kisnémet Fülöp bencés szerzetes
Jelentkezési időszak: 2024. október 1 – november 10.

2024. december 30. - 2025. január 01. Csendes Szilveszter

A lelkigyakorlat keretében elsősorban olyan 18-35 év közötti fiatalokat várunk, akik Jézus születésének ünnepét követően szívesen időznének néhány napot Isten közelségében, akik az év utolsó napjait csendben és imádságban szeretnék tölteni, de az asztalközösséget és a fiatalos társaságot is értékelik.
Az alkalom kísérője: bencés szerzetesek
Jelentkezési időszak: 2024. november 2 – december 15.

 

Információ: lelkigyakorlat@osb.hu