„A bencés lelkiség nem elmélet, hanem valóság”

„Mi tanárok a legértékesebbet kapjuk meg. A gyermeket, akit a Jóisten a maga képmására, hasonlatosságára alkotott meg. Nekünk kell megtalálnunk a hozzá vezető utat, hogy a legnemesebbet, legszebbet hozzuk ki belőle.” Így foglalja össze Hardi Titusz atya a Pannonhalmi Főapátság oktatási főigazgatója a bencés nevelés lényegét. Az Iskolafenntartó Főigazgatóság immár harmadik alkalommal szervezte meg az általa fenntartott tizenegy iskola tanárainak, oktatóinak a Bencés Pedagógiai Napot, amelynek egyik célja megmutatni, miként gazdagítja a bencés spiritualitás az intézményekben folyó nevelési munkát.

A Pannonhalmi Főapátság a 2023/24-es tanévtől vette át a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnáziumot. Így a szerzetesközösség idéntől már tizenegy oktatási intézmény fenntartója országszerte. „A bencés lelkiség nem elmélet, hanem valóság” – mondja Titusz atya. A tanároknak pedig kulcsszerepe van abban, hogy ezt a saját intézményeikben átadják, hiszen a szerzetesek jellemzően csak a nagy ünnepeken – Veni Sancte, Te Deum, ballagás, szalagtűzés – tudnak jelen lenni. A pedagógusok azok, akik napi szinten a gyerekekkel foglalkoznak. Éppen ezért tartja fontosnak a Főapátság a Bencés Pedagógiai Nap megszervezését, hogy a kollégák a mindennapi nevelés során életre tudják váltani a bencés szellemiséget.

A Főapátság oktatási intézményei nagyon különbözőek, hisz vannak közöttük általános iskolák, gimnáziumok, technikumok és egy pedig felnőttképzéssel foglalkozik. A programot azonban minden évben igyekeznek úgy összeállítani, hogy az mindenkit megszólítson. Idén az összesen több mint négyszáz fős pedagógusi gárdából mintegy háromszázötvenen vettek részt az alkalmon.

Hortobágyi T. Cirill főapát a bencés nevelésről, spiritualitásról beszélt, míg Titusz atya arról, hogy miként tud a bencés rend alapító atyjának, Szent Benedeknek a regulája megjelenni az oktatásban. Mint mondta, a bencések jelmondata: „Ora et labora – imádkozzál és dolgozzál!” Így Benedek nagy hangsúlyt fektet a szabálykönyvében a zsolozsmázás módjára. Bár a rendalapító hosszú oldalakon keresztül ír arról, hogy melyik időszakban, mikor és mit kell imádkozni, a végén mégis hozzáteszi, ha valaki jobbat tud, használják azt. „Ez olyan bölcsesség a bencés spiritualitásban, ami meghatározó” – véli Titusz atya. Szent Benedek ugyanis már ezerötszáz évvel ezelőtt felismerte, hogy nem lehet kőbe vésni azt, amit ő olyan nagy gonddal megalkotott. „Tudjuk, hogy bármilyen körültekintően is készítünk el egy szabályzatot az az idő múlásával elavulttá, nehézkessé kezd válni. Bár régen hosszabb időre lehetett tervezni, a mai felgyorsult világban egy-két évente hozzá kell nyúlni ezekhez, mert változik a világ, a körülmények, már más a valóság.” Éppen ezért Titusz atya arra biztatta a jelenlévőket, hogy merjenek változtatni, ha úgy látják hogy az az iskola, a diákok érdekét szolgálja.

Uzsayné dr. Pécsi Rita előadásában arról beszélt, hogy miért is nem működik a „százszor megmondtam”. A neveléskutató arra mutatott rá, hogy melyek azok a kommunikációs módszerek, amelyek működőképesek, azokkal – a sokszor berögzült – formákkal szemben, amelyekkel bármennyire is próbálkozunk, nem érünk el a gyerekekhez. „Fergetes előadás volt, amelyen többször átélhettük azt a bizonyos »aha« élményt.” Ahogy a „Generációk harca a figyelemért – Hogyan tanuljunk egymástól, egymásért?” címet viselő pódiumbeszélgetés is hasonló tapasztalást tartogatott a résztvevőknek. Tibenszky Moni Lisa oktatási újságíró és Steigervald Krisztián generációkutató arról beszélgetett, hogy vajon miért is nem értenek minket, felnőtteket a fiatalok. Mint rávilágítottak, sok esetben a generációs különbségek miatt nem működik a kommunikáció. Ma egy teljesen más világba születnek bele a gyerekek, mint húsz vagy akár csak tíz évvel ezelőtt. „Rengeteg muníciót adtak az évre, hogy mit is kellene máshogy csinálnunk ahhoz, hogy megértsenek bennünket a diákok” – meséli Titusz atya.


Az oktatási főigazgató szavai szerint nagyra értékelték a kollégák Nagy Péter nevelési szakértő a „Bukósisak az Élethez – Keresztény Életstratégiai Program” című előadását. A Családtudományi Szövetség alelnöke arról beszélt, hogy a szekularizálódó világunkban lelkiségi, szellemi, filozófiai szempontból az iskoláknak mivel kell felvértezniük a gyerekeket, hogy a kor kihívásaira keresztény választ tudjanak adni. Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ szakmai igazgatója, Hudacsek László Péterné pedig azt mutatta be, hogyan lehet új módszereket sikeresen alkalmazni a XXI. századi oktatásban.

Az idei Bencés Pedagógiai Nap házigazdája a Főapátság Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolájának tanári kara volt, akiknek rendkívül hálás Titusz atya. „Fantasztikus munkát végeztek! Látszott, hogy igazi csapatként működnek, mindenki beleállt a feladatba és ezt nagyon jó volt látni.” Mint mondja a résztvevőktől rengeteg pozitív visszajelzést kapott. „Nagyon jó volt megélni azt, hogy bár ez egy kötelező program, tanítás nélküli munkanap a kollégáknak, mégis úgy távoztak a nap végén, hogy mennyire megérte itt lenni. Hatalmas erőt és bátorítást adott ez a közösségnek, hogy folytassuk a hagyományt és jövőre is megszervezzük a Bencés Pedagógiai Napot.”