„Roma together” bencés diákokkal

Megrendítő erejű, amikor Ferenc pápa felhívására egyszerre több ezer fiatal néma csendben imádkozik Rómában a Szent Péter téren – véli Kisnémet Fülöp pannonhalmi bencés szerzetes és Csizmaziáné Török Hanna a balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégium hitoktatója. A Pannonhalmi Főapátsághoz tartozó iskolák 45 diákjával együtt vettek részt a Taizé közösség által szervezett ökumenikus imavirrasztáson, amelynek célja az volt, hogy a Szentlélek áldását kérjék a 2023. októberében tartott püspöki szinódus munkájára. A Roma together program máig meghatározó élmény mindkettőjük számára.

Ferenc pápa 2021 októberében hirdette meg a szinodális folyamatot, amellyel a Szentatya – ahogy azt maga a szó is kifejezi – „együtt járásra” hívott minden keresztényt. Az elmúlt két évben egyre táguló körökben – előbb egyházmegyei, majd nemzeti és nemzetközi szinteken – folytak beszélgetések arról, hogy vajon mit mond ma a Lélek az egyháznak, merre visz a közös utunk. Ennek a folyamatnak a zárószakaszához érkeztünk az októberi püspöki szinódussal – mondja Fülöp testvér.  Ferenc pápa pedig arra hívta a fiatalokat, hogy egy közösségi imán keresztül kapcsolódjanak ehhez. A taizéi közösség szervezésében tartották a Roma together programot, többezer fiatal részvételével, köztük a Főapátság oktatási intézményeinek diákjaival.

Mivel a programra a 18 év felettieket várták, így az utazást a középiskolák 12-13. évfolyamos tanulói között hirdették meg. Hardi Titusz atya, a Főapátság oktatási főigazgatója Hannát kérte meg, hogy fogja össze a csapatot, Fülöp testvér pedig – aki jelenleg Rómában tanul – bencésként kísérte a diáksereget. Szeptember 28-án csütörtökön indultak és október 2-án, hétfőn értek haza. Két római plébánia fogadta be a csapatot.

A pénteki napjuk a városnézésről és házigazdáik megismeréséről szólt – mesélik. Szombaton pedig különböző workshopokon vettek részt majd a Roma together program spirituális nyitó alkalmán a Lateráni Szent János-bazilikában. „Ezt úgy kell elképzelni, mint nálunk Magyarországon a Forráspont ifjúsági estet, csak ezt nem egy stadionban tartották, hanem a pápa székhelyén, egy ősi, római bazilikában. Ez nagyon megérintő volt” – mondja Fülöp testvér. A dicsőítő, tanúságtévő imádság után aztán több ezer fiatallal együtt átsétáltak a Szent Péter-bazilikához, ahol kezdetét vette az ökumenikus imavirrasztás. Ezen mások mellett ott volt a szeptemberben a Főapátság vendégeként Pannonhalmán több napot töltő I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka és Justin Welby canterburyi érsek is.

„Nagyon szép volt, ahogy az egész középpontjában az Assisiből elhozott San Damianó-i kereszt állt, a színpad körül pedig egy sorban ültek az egyházi vezetők. Ferenc pápa is egyként a többiek között, nem volt kiemelt helye” – mondja a szerzetes. Neki és Hannának is az egyik legmegkapóbb az volt, amikor a vigília alatt a Szentatya arra kérte a fiatalokat, hogy 8 percig legyenek csendben. „Egészen elképesztő volt” – mesélik.

„Ferenc pápa azért hívta közös imádságra a fiatalokat a szinódus előtt, mert mint mondta az ő kezükben van a jövőnk” – magyarázza Hanna. Majd hozzáteszi: „Az ő erejük, lendületük és nyitottságuk az, ami meghatározza, hogy milyen lesz az elkövetkezendő időszak. Ezt az erőt, nyitottságot és lendületet éreztem ebben az egész találkozóban és a mi diákjainkban is.” Mint mondja a visszajelzések alapján sokat jelentett a fiataloknak, hogy a Szent Péter téren együtt virraszthattak a Szentatyával és magával ragadta őket a program hangulata, szellemisége. „A diákok közül sokan még csak keresik az útjukat. Vannak, akik nem is hívő családból jönnek és nincsenek megkeresztelve. Mégis úgy láttam, hogy nagyon megerősítő volt számukra, hogy ennyi különböző nemzetiségű fiatallal találkoztak, akik mindannyian fontosnak tartották, hogy itt legyenek és közösen imádkozzanak.”

„Én az ilyen nagy tömegrendezvényektől idegenkedem” – vallja be töredelmesen Fülöp testvér. „Nekem a legtöbbet az a társaság adta, akikkel itt együtt voltunk. Számomra az volt a legnagyobb élmény, hogy ezzel a 45 diákkal és kísérőikkel megismerhettük egymást, hisz mindannyian ugyanannak a bencés családnak vagyunk a tagjai” – mondja szervezőtársával, Hannával egyetértésben. Éppen ezért mindketten abban bíznak, hogy az iskolák első közös kirándulásából hagyomány lesz.