Et renovabis – Liturgikus tanulmányi napok Pannonhalmán

2022. augusztus 8-10.

Mire hívunk?

A Pannonhalmi Főapátság 2019 óta kínál liturgikus képzést a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus erőterében. 2022-ben is folytatjuk a sorozatot. Az idei képzési napokkal az egyes magyarországi plébániai közösségek liturgikus megújulásához szeretnénk segítséget adni.

2022-ben a megújulást választottuk képzésünk hívószavául. Ennek jegyében szó lesz arról, hogy a Ferenc pápa által elindított szinódusi folyamat miképpen ad esélyt közösségi életünk megújulására, milyen szerepet kaphat ebben a helyi közösségek liturgikus életének megújulása, hogy a NEK kapcsán milyen fontos folyamatok indultak el egyházunkban (a Misekönyv és az Énekeskönyv megújítása), és hogy a zsinati egyházkép milyen megújult szellemben szeretné, ha a szolgálatok sokféleségében élnénk meg közösségi-plébániai szinten az evangéliumot.

A Liturgikus Tanulmányi Napok során arra hívunk mindenkit, hogy közösen fedezzük fel a liturgia és a megújulás szerteágazó kapcsolatrendszerét.

Mit kínálunk?

ELŐADÁSOK
KEREKASZTALBESZÉLGETÉSEK
BEKAPCSOLÓDÁS A BENCÉS KÖZÖSSÉG LITURGIÁJÁBA
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSUNK MEGTEKINTÉSE 

Tervezett program

augusztus 8. hétfő

11.00 – 13.00   regisztráció, szálláshelyek elfoglalása
13.00 – 13.15   napközi imaóra
13.20 – 14.00   ebéd

Egyházi közösségeink megújítása

14.30 – 14.45    Hortobágyi T. Cirill OSB: főapáti köszöntő
14.45 – 15.15    Kisnémet Fülöp OSB: A szinodalitás Ferenc pápa egyháztanának kontextusában
15.15 – 15.45    Halmos Ábel OSB (vikárius): A Pannonhalmi Területi Főapátság szinodális tapasztalatai
[kávészünet]
16.00 – 17.30    csoportmunka és reflexió a csoportmunkákról adott beszámolókra
18.00 – 19.00    vesperás és szentmise
19.00 – 19.30    vacsora
20.15 – 20.45     orgonameditáció a bazilikában

augusztus 9. kedd

6.00 – 6:45       vigília-laudes
7:30 – 8:30       reggeli

Liturgikus életünk megújítása

9.00 – 9.45        Simon T. László OSB (Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, Róma): Megszólalni a hagyomány áramában – A János-evangélium néhány sajátossága
9.45 – 10.15      Kevin W. Irwin (Catholic University of America, Washington DC) rögzített előadása liturgikus életünk megújításáról
[kávészünet]
10.30 – 11.00    Fehérváry Jákó OSB (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) - Káposztássy Béla: A liturgikus megújulás lehetőségei Magyarországon
11.00 – 11.30    Szita Bánk OSB: A „héber költészet vaskossága” és a magyar prozódia – a Pannonhalmi Zsolozsma készülő új kiadásának kihívásairól
[kávészünet]
12.00 – 12.45    Veres András (a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke) a Római Misekönyv magyar kiadásának megújításáról
13.00 – 13.15    napközi imaóra
13.20 – 14.00    ebéd

Liturgikus énekünk megújítása

14.30 – 15.00    Bódiss Tamás (egyházzenei vezető) az új református énekeskönyvről
15.00 – 15.30    Hafenscher Károly (zsinati elnök) az evangélikus liturgikus megújulásról
15.30 – 16.00    Horváth István (a Harmat Artúr Központi Kántorképző igazgatója, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára) a katolikus egyházzenei megújulás az évszázadok folyamán
[kávészünet]
16.30 – 17.30    kerekasztal-beszélgetés Fehérváry Jákó OSB vezetésével
18.00 – 19.00    vesperás és szentmise
19.00 – 19.30    vacsora
20.15 – 22.00     filmvetítés a Díszteremben (Babette lakomája)

augusztus 10. szerda

6.00 – 6:45       vigília-laudes
7:30 – 8:30       reggeli

Az egyházi szolgálatok megújulása

9.00 – 9.30       Gérecz Imre OSB: A szolgálatok sokféleségének újrafelfedezése
[kávészünet]
9.45 – 10.15    Molnár Ferenc (állandó diakónus): Korunk szegényei – a szenvedélybetegek
10.15 – 10.45     Molnár-Gál Béla (állandó diakónus) tanúságtétele diakónusi hivatásáról és szolgálatáról
10.45 – 11.15    Egri László (állandó diakónus): Hogy életük legyen - kórház és plébánia a diakónusi szolgálatban
[kávészünet]
11.45 – 12.30    Kerekasztal-beszélgetés a diakónusképzésről és a diakónusi szolgálatról Káposztássy Béla vezetésével
13.00 – 13.15    napközi imaóra
13.20 – 14.00    ebéd
14.30 – 16.00    Dejcsics Konrád OSB: Közös gondolkodás a megújulás művészeti lehetőségeiről a főapátság időszaki kiállítása segítségével
18.00 – 19.00    vesperás és szentmise

Tudnivalók

Részvételi díj – szállással: 28.500 forint, ami tartalmazza az alábbiakat:

  • szállás (egyéni elhelyezéssel a Bencés Gimnázium kollégiumában)
  • részvétel a képzési alkalmakon
  • a Pannonhalmi Szemle 2022. évi első száma

Konferenciajegy – szállás nélkül: 10.000 forint, ami tartalmazza az alábbiakat:

  • részvétel a képzési alkalmakon
  • a Pannonhalmi Szemle 2022. évi első száma

További információ: lelkigyakorlat@osb.hu

Jelentkezési és lemondási határidő: 2022. augusztus 1.

Fizetési lehetőség
Banki utalással
Kedvezményezett neve: Pannonhalmi Főapátság
Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10700031-04072306-51100005
Közlemény: “lelkigyakorlat 08.8-10” és a résztvevő neve

 Kedves Érdeklődőnk!

A lelkigyakorlat létszáma betelt, több jelentkezőt nem tudunk fogadni. Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a liturgikus képzési napok következő időpontját: 2023. augusztus 7-9., illetőleg a Pannonhalmi Főapátság 2022-es lelkigyakorlatait, amelyekre szeretettel várjuk: https://pannonhalmifoapatsag.hu/lelkigyakorlatok/. A lelkigyakorlatok@osb.hu címen pedig további információkkal állunk rendelkezésére.


Tisztelettel:
a főapátság szerzetesei