Programok 2021

2021. március 19. péntek 19:00

Nagyböjti koncert

Koncertünket online közvetítjük a Főapátság YouTube-csatornáján: https://youtu.be/3JWHSTJP_So

Helyszín:  Szent Márton-bazilika

Közreműködik: Varga Tamás csellóművész
Műsor:
Bach-csellószvitek

S. Bach: G-dúr szvit szólócsellóra BWV 1007
Prelúdium – Allemande – Courante – Sarabande – Menuet I / II – Gigue
J. S. Bach: d-moll szvit szólócsellóra BWV 1008
Prelúdium – Allemande – Courante – Sarabande – Menuet I / II – Gigue
J. S. Bach: C-dúr szvit szólócsellóra BWV 1009
Prelúdium – Allemande – Courante – Sarabande – Bourée I / II – Gigue

Szponzorunk:

 

 

2021. március 21. – 2021. november 11.Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátságban 

Kutatók:  A …NYITOTT MÚZEUM… tudós közössége a Néprajzi Múzeum szervezésében működő kutatócsoport (2015–2018). A Láthatatlan spektrumok kiállításban részt vevő kutatók Foster Hannah Daisy, Gadó Flóra és Frazon Zsófia. Külön köszönet: Toronyi Zsuzsanna.

Alkotók:  Albert Ádám, Gosztola Kitti, KissPál Szabolcs, Lepsényi Imre, Salát Zalán  Péter, Tranker Kata, Villányi Csaba
Kurátor:  Frazon Zsófia, Gadó Flóra

Helyszín: Pannonhalmi Főapátság, Főmonostori Kiállítótér és a Főapátság terei

A Néprajzi Múzeum és a Pannonhalmi Főapátság együttműködésében megvalósult kortárs művészeti kiállításon egy közel másfél éves gyűjteményi kutatás során létrehozott alkotások, művek láthatók. A tárlathoz kapcsolódik egy szubjektív archívum is, amelynek elkészítésében a szerzetesközösség tagjai működtek együtt a kutatókkal és kurátorokkal. Mindezt tovább formálja és kiegészíti a Néprajzi Múzeum gyűjteményében található, az 1900-as évekből származó pannonhalmi/győrszentmártoni fényképanyag muzeológiai feldolgozása. A kutatómunka és a kiállítás kilép a szűken értelmezett kiállítótérből és a kortárs művészet közegéből: térben, időben, közösségben egyaránt és körvonalazza a Főapátság láthatatlan gyűjteményi tereit. A tárlat a szabadon és vezetéssel bejárható főmonostori terek és a turista útvonal utolsó állomása.

Támogatónk:

                        

Szponzorunk:

2021. március 21. – 2021. november 11.
„Dulcis memoria dans vera cordis gaudia”
Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátságban

Helyszín: Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtára

A kiállítás címe egy Clairvaux-i Szent Bernátnak tulajdonított himnuszból kiragadott szövegrész (emlékezni rád a szívnek szent örömet ád) kitágítja az EMLÉKEZET kulturális évad témáját és megengedi, hogy az emlékezésre, mint az Isten és ember, ember és ember kapcsolatának egyik alapvető jellemzőjére szent és profán értelemben egyszerre gondoljunk. A kiállításon a „szentre” emlékeztető szövegeket őrző Biblia, missale, himnárium, martirológium… mellett helyet kapnak a profán emlékezet tárgyiasult megnyilvánulásai: naplók, önéletírások, visszaemlékezések, levelek, krónikák, emlékkönyvek és díszkiadványok.

 

2021. március
Vendégségben az Úr asztalánál
Időszaki kiállítás a Főapátság szakrális kincseiből

 

A Pannonhalmi Főapátság látogatói ezer év történelmén átvezető utazásban vehetnek részt, amikor felkeresik a monostort. Útjuk a monostor szíve felé térben egyre beljebb, időben pedig egyre régebbre vezet, míg a bazilikában elérnek a 13. és 12. századi templomhoz, majd hazánk és a főapátság történelmének kezdeteihez, a Szent István-i alapokhoz. A templomba bevezető 19. századi folyosón még a templom meglátogatása előtt a kincstár termében arra nyílik lehetőségük a látogatóknak, hogy spirituális-történelmi utazásukat művészet- és egyházi kultúrtörténeti szempontból elővételezzék, illetőleg elmélyítsék.

A kincstár termében a főapátság gyűjteményeinek különleges, új metszetét mutatjuk be. A műtárgyak kiválasztásának hátterében a vendégség és az emlékezet tapasztalata áll. Az eucharisztia – a szentmise – ünneplése az emlékezet és a vendégség metszetében áll. Emlékezés Isten szabadító tetteire, és részvétel azokban a vendégség tapasztalatán keresztül. A főapátság szakrális műkincsei az emlékezetnek és a vendégségnek a tárgyi emlékei.
A főapátság új kiállítása olyan alkotásokat tár a látogatók elé, amelyek anyagi értéke, magas esztétikai színvonala, stílusbeli változatossága a főapátság minden vendége számára maradandó élményt nyújt. Az itt kiállított művek méltók az európai kulturális örökség gazdagságát megillető tiszteletre, és magas szinten reprezentálják az elmúlt évszázadok keresztény gondolkodásmódjának megjelenítését a különböző korstílusok és stílusirányzatok világában.

Kurátor: Szikra Renáta

Támogatónk:

Szponzorunk:

 

 

 

2021. április 24.
Szerzetesfutás
Online szerzetesfutás: https://pannonhalmifoapatsag.hu/szerzetesfutas-2021/

 

Helyszín: Bakonybél – Pannonhalma

Bakonybél és Pannonhalma között 50 km a távolság. A két monostor szerzetesei és vendégeik futva teszik meg ezt a távolságot. Csatlakozz hozzájuk akár résztávra, akár az egész futásra!

2021. június 26. szombat
Nyári orgonatúra

Közreműködik: Kiss Zsolt orgonaművész és Dejcsics Konrád OSB
Helyszín:
Pannonhalma Főapátság
Belépődíj: 3.500 Ft
A Múzeumok éjszakáján Kiss Zsolt és Dejcsics Konrád vendéglátásában megismerkedhetünk a nagyközönség számára ritkán látható és hallható különleges pannonhalmi orgonákkal.
Ritka alkalom, hogy a nagyközönség előtt elzárt apátsági terekbe is bepillanthatnak a vendégek. A káptalanteremtől a gyilokfolyosón át a bazilikáig, valamint a Boldogasszony-kápolnában értő vezetéssel, sőt működés közben megtekinthetik a Pannonhalmi Főapátság hat orgonáját, melyekről Dejcsics Konrád kulturális igazgató ad szemléletes eligazítást, és Kiss Zsolt orgonaművész meg is szólaltatja őket. Megtudjuk, hogy mi az a portatív orgona, hogy a káptalanterem orgonája barokk kori, a bazilika orgonája pedig 1984-ben épült. Megismerkedhetünk a regiszterekkel, a mixtúrákkal, a crescendo és a decrescendo eredetével, a szívórendszerű és a fúvórendszerű harmóniumokkal, a recsegő padlóval, a szerzetesi élet kulisszatitkaival, a keletelt templommal, a Bauhaus-oltárokkal, de még a harangok típusaival is.
A járványügyi helyzet aktuális rendelkezésére tekintettel a rendezvényen kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégeinket fogadhatjuk. Kérjük, hozza magával ezt a dokumentumot. Vendégeink és munkatársaink biztonsága érdekében a Főapátság belső tereiben a szájmaszk viselése kötelező. Együttműködésüket köszönjük!

Jegyvásárlás: https://pannonhalmifoapatsag.hu/ph-esemenyek/nyari-orgonatura/

Szponzorunk:

 

 

 

2021. augusztus 20. péntek 15:30

Főapátsági Orgonahangverseny

Fellépő: Szamosi Szabolcs orgonaművész
Helyszín: Szent Márton-bazilika
Belépődíj: Teljes árú: 3000 Ft; diák/nyugdíjas: 1500 Ft.
Jegyvásárlás: https://pannonhalmifoapatsag.hu/jegyvasarlas/

2021. augusztus 20. péntek 20:00

Szent István király intelmei Imre herceghez

Helyszín: Pannonhalmi Főapátság
Belépődíj: 3.000 Ft
Szent István király fiához, Imre herceghez írott, és feltehetően bencés szerzetesek által megfogalmazott intelmeit a monostoralapító király ünnepének estéjén évről évre egy színész és egy improvizatív zenész tolmácsolásában hallgathatjuk meg. Az Intelmek szövegét Nádasdy Ádám fordította újra.
Előadja: Dunai Tamás Jászai Mari-díjas színművész
Zenei improvizáció: Jávori Ferenc „Fegya” Kossuth-díjas előadóművész
Rendező: Mispál Attila
Jegyvásárlás: https://pannonhalmifoapatsag.hu/jegyvasarlas/

Szponzorunk:

 

 

 

2021. augusztus 27 – 29. péntek – vasárnap
Arcus Temporum XVII. – Pannonhalmi Művészeti Fesztivál

Az Arcus Temporum kortárs művészeti fesztivál a Főapátság kulturális és spirituális kínálatának legkiemelkedőbb eseménye. A háromnapos összeművészeti fesztivál ideje alatt a látogatók bekapcsolódhatnak a monostor és bencés szerzetesközösség mindennapjaiba.

Az Arcus Temporum programjában kiemelt szerepet kap a főapátság idei tematikája, amely az „Emlékezet” hívószava köré épül.

A keresztény élet alapvető eleme a visszaemlékezés és az emlékezet továbbörökítése. Isten jelenléte a közösség és az egyén életében az emlékezet által lesz megragadható. Az ezeréves Pannonhalmi Főapátságban kiemelt feladatunk gazdag múltunk eseményeinek, kulturális és spirituális értékeinek kutatása és továbbadása.

www.arcustemporum.com

Kiemelt támogatók:

 

   

Támogatók:

 

 

 


2021. szeptember 03. 19:30

A Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar koncertje

Helyszín: Szent Márton-bazilika
Előadók:
Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar
Olivia Doray – szoprán
Szutrély Katalin – szoprán
Cyrille Dubois – tenor
Mathias Vidal – tenor
David Witczak – bariton
vezényel: Vashegyi György

Műsor:
„Gervais: nagy motetták – első előadások a 17-18. század óta”
Charles-Hubert GERVAIS (1671-1744):
Judica me Deus
Omnes gentes, plaudite manibus
Exaudi Deus orationem meam
O filii et filiae
Usquequo Domine
Te Deum laudamus

Belépőjegy: 4.400 Ft

2021. október 01. péntek 19:00
Főapátsági Orgonahangverseny

Fellépő: Mali Katalin orgonaművész
Helyszín: Boldogasszony-kápolna (rossz idő esetén Káptalanterem)
Belépődíj: 3.000 Ft (felnőtt), 1.500 Ft (diák, nyugdíjas)

A Boldogasszony-kápolna építése 1714-ben kezdődött. Eredetileg az apátság közelében élő nem magyar anyanyelvű lakosság plébániatemploma volt. Belsejében három barokk oltár és egy 18. századi kis orgona látható. A hátuljátszós, pedál nélküli hangszer Burchart Gáspár nevéhez fűződik. A billenytyűk traktúra nélküliek, közvetlenül nyitják a sípszelepeket. A barokk épületet 1865-ben romantikus stílusban megújították, ekkor készült falainak és kapuzatának tagolása és díszítése is.

 

Szponzorunk:

 

 

 

2021. november 11. csütörtök
Szent Márton ünnepe

Helyszín: Szent Márton-bazilika

Pannónia szülötte, Szent Márton szerzetespüspök főmonostorunk védőszentje. Ezen a napon hagyományosan őrá emlékezünk. Pannonhalma Magyarországon a legősibb Szent Márton-szentély: karoling mintára István király választotta Mártont az első hazai monostor patrónusának. Márton püspök élete során számos csodát hajtott végre, betegek gyógyított, halottakat támasztott fel. Fáradhatatlanul dolgozott a hit terjesztésén még idős korában is. Tisztelegve a szent élete előtt ereklyéjét őrizzük a bazilika altemplomában.

Szponzorunk:

 

 

 

2021. november 27. szombat 17:30
Első adventi gyertyagyújtás

Helyszín: A Pannonhalmi Főapátság előtti tér
Advent első gyertyáját immár hagyományosan közösen gyújtjuk meg, az idei évben Matusz Hugó perjel atyával.

„Jézustól tudjuk: az a belső erő, amely a várakozó keresztényt hatalmába keríti, a szívünkbe kiáradt Lélek ereje. Hogy a Lélekkel találkozzunk, ahhoz félre kell húzódnunk az események áradatából, s meg kell tanulnunk hallgatag türelemmel várni. Ha egy hívő ember Urára vár, megáll az idő, és átcsillog rajta az örökkévalóság!” Hortobágyi T. Cirill főapát

2021. december 26. vasárnap 13:30, 15:30
Főapátsági Orgonahangverseny

Fellépő: Dr. Finta Gergely orgonaművész és Czabán Angelika énekművész
Helyszín:
Szent Márton-bazilika
Belépődíj: 3.000 Ft (felnőtt), 1.500 Ft (diák, nyugdíjas)

Műsor: J. S. Bach
G-dúr prelúdium BWV 568
Három tétel a „Schemelli Énekeskönyvből”e-m triószonáta I. tétel BWV 528/1
Quia respexit – ária a Magnificatból BWV 243/3
Lass uns, o höchster Gott… – ária a BWV 41. kantátából
C-dúr prelúdium és fúga BWV 547
 L. Vierne
Préambule Op. 31. No. 1.
Ave Maria Op. 3.
Pastorale Op. 31. No. 20
Berceuse Op. 31. No. 19
Carillon de Westminster Op. 54. No. 6.

 

Az eseményt támogatta:

 

 

Szponzorunk: