Rafajel pátriárka pannonhalmi látogatása

Pannonhalmára látogatott az örmény katolikosz-pátriárka. Rafajel Minászján (francia nevén Raphaël François Minassian) egy hivatalos látogatás részeként tekintette meg a főapátságot Mindenszentek ünnepén. A pátriárka részt vett a szerzetesi zsolozsmán, majd együtt ebédelt a szerzetesközösséggel. Az ebéd után kötetlen beszélgetés során számolt be egyháza, az Örmény Katolikus Egyház mai kihívásairól és örömeiről.

A történelmi nehézségek ellenére világszerte dinamikusan növekednek az egyházközségeik, valamint számos iskolát és szemináriumot tudott nyitni az örmény egyház. Őboldogsága, XXI. Rafajel Péter (a Péter nevet hagyományosan a Róma iránti tiszteletből veszi fel minden örmény katolikus pátriárka) egy éve vezeti a Rómával egyesült örmény közösségeket. Pátriárkai székhelye Bejrútban van, hiszen Libanonban és Szíriában találhatóak a legnépesebb egyházközségeik. A mostani látogatás fő oka a budapesti örmény katolikus egyházközség megerősítése volt. Magyarországgal ugyanis több évszázados kapcsolata van az örmény egyháznak. Elsősorban Erdélyben élt népes örmény közösség, akiknek már a 17. században saját püspökük volt először Gyergyószentmiklóson, és a püspökség aztán Szamosújvárra költözött át.


Pannonhalma évtizedekig őrizhette a szamosújvári örmény egyházközség könyveit, amelyek a II. világháború hullámverései során Bakonybélen keresztül kerültek monostorunkba. Amikor új szabadság virradt ránk, örömmel juttattuk vissza Szamosújvárra az örmények könyveit az ottani egyházközségnek.


Talán a mostani erőfeszítések gyümölcseként egyszer ismét lesz magyarországi örmény egyházmegye, amelynek joghatósága a Kárpát-medencén túlra is kiterjedhet. A pátriárka hálásan tekint hazánkra, ahol már nem először tapasztalja a segítő szándékot és a vendégszeretetet. A beszélgetés során kitért arra is, hogy a Ferenc pápa által megkezdett szinodális folyamatban a keleti egyházak tapasztalataira is szükség van, ahol a szinodalitásnak ősi hagyományát őrzik. Rafajel pátriárka erről a közvetítő szerepéről is szólt, buzdítva a jelenlévőket, hogy a keresztény hagyomány gazdagságából bátran merítsünk a jelen problémáinak megoldásaihoz.