Könyveinkről, kiadványainkról és a vásárlási lehetőségekről bővebben itt tájékozódhat:
https://apatsagitermekek.hu/termekkategoria/kiadvanyok/

A Bencés Kiadó 2020/2021-es könyvkatalógusát itt olvashatja:
konyvkatalogus-2021

 

Ízelítő a könyveinkből

Napjaink Teológiája sorozat

Michael Casey:
Sem rabszolgák, sem gyermekek
Bencés Kiadó 2020
A könyv itt vásárolható meg: Sem rabszolgák, sem gyermekek

Gérecz Imre tevékeny jelenlét - Eucharisztikus lelkiség
Bencés Kiadó 2020
A könyv itt vásárolható meg: Tevékeny_jelenlét
A kötet alapján készült munkafüzetet szeretettel ajánljuk felnőtt és fiatal olvasóink számára egyaránt.
A munkafüzet itt érhető el.

A feltámadásról és az örök életről - Gerhard Lohfink
Fordította: Mártonffy Marcell
Bencés Kiadó 2021
A könyv itt vásárolható meg: Végül a semmi

Gerhard Lohfink, Ludwig Weimer:
Mária, Izrael leánya
Bencés Kiadó 2021
A kötet itt vásárolható meg: https://apatsagitermekek.hu/termek/maria-izrael-leanya/

 

Rowan Williams
A hit szerepe a mai világban
Bencés Kiadó 2014
Részlet a könyvből: Williams

Paul Beauchamp
A zsoltárok világa
Bencés Kiadó 2013
Részlet a könyvből: Beauchamp

Georg Braulik
Ószövetség és liturgia
Válogatott tanulmányok
Bencés Kiadó 2012
Részlet a könyvből: Braulik

Jean-Pierre Moisset
A katolicizmus története
Bencés Kiadó 2012
Részlet a könyvből: Moisset

Graham Howes
A szakralitás művészete
Bencés Kiadó 2011
Részlet a könyvből: Howes

Benoît Standaert
Jézus terében
A húsvéti hit és a vallások párbeszéde
Bencés Kiadó 2011
Részlet a könyvből: Standaert

Jeremy Driscoll
Ez történik a misén
Bencés Kiadó 2010
Részlet a könyvből: Driscoll

Adalbert-G. Hamman
Hogyan olvassuk az egyházatyákat?
Szerkesztette Guillaume Bady
Bencés Kiadó 2009
Részlet a könyvből: Hamman

Simon T. László
Nem csak Isten evangéliumát
Közelítések Pál apostol örökségéhez
Bencés Kiadó 2009
Részlet a könyvből: Simon

Larry W. Hurtado
Hogyan lett Jézus Istenné a földön?
A Jézus-tisztelet történeti gyökerei
Bencés Kiadó 2008
Részlet a könyvből: Hurtado

John J. Collins
A Biblia Bábel után
Történetkritika a posztmodern korban
Bencés Kiadó 2008
Részlet a könyvből: Collins

Grace Davie
A vallás szociológiája
Részlet a könyvből: Davie

André Gounelle–François Vouga
Mi van a halál után?
Keresztény elgondolások a túlvilágról
Bencés Kiadó 2008
Részlet a könyvből: Gounelle

Söveges Dávid
Fejezetek a lelkiség történetéből
Első kötet: Keresztény ókor, romanika, gótika
Bences Kiadó 2007
Részlet a könyvből: Söveges1
Második kötet: A reneszánsz humanizmustól a II. Vatikáni Zsinatot követõ változásokig
Részlet a könyvből: Söveges2

Ghislain Lafont
Milyennek képzeljük el a katolikus egyházat?
Bencés Kiadó 2007
Részlet a könyvből: Lafont

Gánóczy Sándor
Bevezetés a katolikus szentségtanba
Bencés Kiadó 2006
Részlet a könyvből: Gánóczy

Andrea Grillo
A liturgia születése a 20. században
Tanulmány a liturgikus mozgalom és a (poszt)modernitás viszonyáról
Bencés Kiadó 2006
Részlet a könyvből: Grillo

Herbert Haag
Csak aki változik, marad hű önmagához
A katolikus egyház alkotmányáért
Bencés Kiadó 2006
Részlet a könyvből: Haag

Frédéric Debuyst
A hely szelleme a keresztény építészetben
Bencés Kiadó 2005
Részlet a könyvből: Debuyst

Jürgen Moltmann
Minden végben kezdet rejtezik
Kis reménytan
Bencés Kiadó 2005
Részlet a könyvből: Moltmann

Istenem, hallgass hívásomra!
Negyven bencés imádságai
Szerkesztette: Dejcsics Konrád
Bencés Kiadó 2018
Részlet a könyvből:Istenem__hallgass hívásomra

Bencés Lelkiség sorozat

García M. Colombás
A Szentírás olvasása
A lectio divina
Bencés Kiadó 2014
Részlet a könyvből: A_Szentiras_olvasasa

Anselm Grün
Adj új értelmet a világnak!
Bencés Kiadó 2014
Részlet a könyvből: Adj_uj_ertelmet

Anselm Grün–Meinrad Dufner
Az egészség mint lelki feladat
Bencés Kiadó 2009
Részlet a könyvből:  Az_egeszseg_mint_ lelki_feladat

Anselm Grün
Az emberélet útjának felén
Bencés Kiadó 2013
Részlet a könyvből: Az_emberélet_útjának_felén

Anselm Grün
Böjt
Test és lélek imája
Bencés Kiadó 2015
Részlet a könyvből: Böjt

Anselm Grün
Életet fakasztó vezetés
A vezetés elvei Szent Benedek Regulájában
Bencés Kiadó 2013
Részlet a könyvből: Eletet_ fakaszto

Sabino Chialà
A mai ember egy keresztény szemével
Bencés Kiadó 2013
Részlet a könyvből: Chiala

Anselm Grün - Alois Seuferling
Egységben a teremtett világgal
Bencés Kiadó 2007
Részlet a könyvből: Egysegben

Varga Mátyás
Kint és bent
A bencés szerzetesség tér-képe
Bencés Kiadó 2005
Részlet a könyvből: Kint_es_bent

Wunibald Müller
Élni fog szívetek
Kiutak a depresszióból
Bencés Kiadó 2013
Részlet a könyvből: Élni fog

Anselm Grün
Hétköznapok lelkigyakorlata
Meditációk, irányelvek a gyakorláshoz
Bencés Kiadó 2015
Részlet a könyvből: Hétköznapok

Wunibald Müller
Lélegezz bennem!
A Szentlélek valósága
Bencés Kiadó 2010
Részlet a könyvből: Lelegezz

Várszegi Asztrik
Közösségben
Apáti tanítások
Bencés Kiadó 2007
Részlet a könyvből: Kozossegben

Fidelis Ruppert–Anselm Grün
Krisztus a testvérben
A felebarát és az ellenség szeretete bencés szellemben
Bencés Kiadó 2010
Részlet a könyvből: Krisztus_a_testverben

Anselm Grün
Teljes élet cölibátusban
Második, bővített kiadás
Bencés Kiadó 2012
Részlet a könyvből: Teljes élet

Benoît Standaert
Megbocsátás és kiengesztelődés
A pannonhalmi bencés közösség lelkigyakorlata
Bencés Kiadó 2008
Részlet a könyvből: Megbocsatas

John Main
Szótól a csendig
A keresztény meditáció
Bencés Kiadó 2014
Részlet a könyvből: Szotol_a_csendig

Gánóczy Sándor
A bízó hit
szerepe a hívő földi életében, halálában és az örök életben
Bencés Kiadó 2014
Részlet a könyvből: A bízó_hit

Anselm Grün
Út a szabadsághoz
A lelki élet mint a belső szabadság begyakorlása
Bencés Kiadó 2014
Részlet a könyvből: Ut_a_szabadsaghoz

Guido Kreppold
A válságok – életünk fordulópontjai
Bencés Kiadó 2014
Részlet a könyvből: valsagok

Anselm Grün – Meinrad Dufner
Mélyből forrásozó lelkiség
Bencés Kiadó 2005
Részlet a könyvből: Mélyből_forrásozó_lelkiség

John, Pierre - Yves és Luc testvér
Húsvét hangjai
Három taizéi füzet
Bencés Kiadó 2011
Részlet a könyvből: Húsvét_hangjai

Filozófia sorozat

Michel Henry
Az élő test
Válogatott tanulmányok
Bencés Kiadó 2013
Részlet a könyvből: Henry

Jean-Luc Marion
A látható kereszteződése
Bencés Kiadó 2013
Részlet a könyvből: Marion

Paul Ricoeur
Egészen a halálig
Töredékek
Bencés Kiadó 2011
Részlet a könyvből: Ricoeur

Ifjúsági és Gyerekkönyvek

Anselm Grün
Akarsz szabad lenni?
Útjelzők fiataloknak
Bencés Kiadó 2013
Részlet a könyvből: Akarsz

Kikötő
GYEREKIMAKÖNYV
Szerkesztette Varga Mátyás – Illusztrálta Schmal Róza
Részlet a könyvből: Kikoto

Történelem sorozat

Juhász-Laczik Albin OSB
Szent István nyomában Pannonhalmán
Bencés Kiadó 2020
A kiadvány itt vásárolható meg: Szent István_nyomában

Somorjai Ádám OSB
Ami az Emlékiratokból kimaradt
VI. Pál és Mindszenty József 1971–1975
Bencés Kiadó 2008
Részlet a könyvből: Mindszenty

Kees Teszelszky
Az ismeretlen korona
Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás
Szerkesztette Czibere Mária
Bencés Kiadó 2009
Részlet a könyvből: Korona

Zelliger Erzsébet
A Tihanyi Alapítólevél
Részlet a könyvből: Zelliger

Jacques Ellul
Iszlám és zsidó-kereszténység
Bencés Kiadó 2007
Részlet a könyvből: Ellul

Különbéke
Embermentők és túlélők beszélgetései a holokausztról
Szerkesztette Kocsor Judit és László Klári
Bencés Kiadó 2008
Részlet a könyvből: Kulonbeke

Pannonhalmához kapcsolódó könyvek

Psalterium Abbatis
Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát hatvanadik születésnapjára
Részlet a könyvből: Psalterium

Várszegi Asztrik
Senki sincs kizárva
Bencés Kiadó 2006
Részlet a könyvből: Senki_sincs

Találkozások
Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát hatvanadik születésnapjára
Bencés Kiadó 2006
Részlet a könyvből: Talalkozasok

Spiritualitás

Kurt Koch
Megfontolások az ökumenéről
Bencés Kiadó 2021
A könyv itt vásárolható meg: Megfontolások az ökumenéről

Evagriosz Pontikosz
A szerzetes (A praktikosz)
Részlet a könyvből: Bunge

Abbé Pierre
Istenem… miért?
Rövid elmélkedések a keresztény hitről és az élet értelméről a szerző Frédéric Lenoirral folytatott beszélgetései alapján
Bencés Kiadó 2011
Részlet a könyvből: Istenem,miert

André Louf
A többi – kegyelem
A spirituális kísérés
Bencés Kiadó 2010
Részlet a könyvből: A_tobbi_kegyelem

Christian de Chergé testvér Tibhirine perjele
Legyőzhetetlen remény II.
Írások Bruno Chenu válogatásában
A párbeszéd embere
Bencés Kiadó 2012
Részlet a könyvből: ChergéII

André Louf
A spirituális élet útján
Bencés Kiadó 2012
Részlet a könyvből: A_spirituális

Sulpicius Severus: Szent Márton élete
Sulpicius Severus: Levelek
Részlet a könyvből: MartonBenedek

Enzo Bianchi
Nem vagyunk különbek
A szerzetesek mint jelentéktelen laikusok
Bencés Kiadó 2008
Részlet a könyvből: Nem vagyunk különbek

Máté-Tóth András
Parallax
Meditációk egy sokszínű világról
Bencés Kiadó 2014
Részlet a könyvből: Parallax

Christian de Chergé testvér Tibhirine perjele
Legyőzhetetlen remény I.
Írások Bruno Chenu válogatásában és előszavával
Az ima embere
Bencés Kiadó 2011
Részlet a könyvből: Chergé

André Louf
Uram, taníts meg minket imádkozni
Bencés Kiadó 2014
Részlet a könyvből: Uram,tanits_meg

Szent Benedek Regulája
A Regula lelkiségének alapelemei című tanulmánnyal
Részlet a könyvből: Regula

Joseph Wresinski 
Szegények egyháza
Részlet a könyvből: Wresinski

Abbé Pierre
Testamentum…
Szerkesztette Danièle Guilbert
Bencés Kiadó 2011
Részlet a könyvből: Testamentum

Abbé Pierre
Testvériség
Bencés Kiadó 2008
Részlet a könyvből: Testveriseg

Gergely Gellért - Halmos Ábel - Vincze Iván
Hat keréken Jeruzsálembe 
Zarándoknapló
Bencés Kiadó 2013
Részlet a könyvből: Zarandoknaplo

Életvezetés

Lajkó Károly
Önsegítő pszichológia – nem csak keresztényeknek
Bencés Kiadó 2014
Részlet a könyvből: Lajko

Anselm Grün–Maria-M. Robben
Találd meg a magad útját!
Gyermekkorunk sebeinek gyógyítása – spirituális impulzusok
Bencés Kiadó 2011
Részlet a könyvből: Talaldmeg

André Louf
Gyengeség és kegyelem
Bencés Kiadó 2006
Részlet a könyvből: Gyengeseg

Imádság, liturgia

Zsoltárok könyve - Simon Tamás László (ford.)
Bencés Kiadó 2020
A könyv itt vásárolható meg: Zoltárok_könyve

Igeliturgikus útmutató 2022
Bencés Kiadó 2021
A kiadvány itt vásárolható meg: Igeliturgikus útmutató

Pannonhalmi zsoltároskönyv
Bencés Kiadó 2015
Részlet a könyvből: Ph-izsoltárok

Újszövetség
Fordította, a bevezetőket és az utószót írta Simon Tamás László o.s.b.
Részlet a könyvből: Újszövetség

Újszövetségi Szentírás
Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért bencés és P. Dalos Patrik oratoriánus
Bencés Kiadó 2008
Részlet a könyvből: Újszöv

Sorozaton kívül

Martin Werlen
Kifelé a csigaházból
Bencés Kiadó 2021
A könyv itt vásárolható meg: Kifelé a csigaházból

Fehérváry Jákó
Hogy szívünk megegyezzék szavunkkal
Szempontok egy élhető liturgiához
Bencés Kiadó 2020
A könyv itt vásárolható meg: Hogy_szívünk_megegyezzék_szavunkkal

Vendég + látás kiállítási katalógus
A Vendég + látás tárlat a 2020-as Vendégségben tematikus évad időszaki fotókiállítása
Alkotók: Zellei Boglárka, Németh Sz. Péter, Szombat Éva, Stiller Ákos
Bencés Kiadó 2020
A katalógus itt vásárolható meg: Vendég + látás